Hopp direkte til innhold

Kronisk obstruktiv lungesykdom (2015)

Forskningsprosjektet skal se på utbredelse, klassifisering og dødelighet av kronisk obstruktiv lungesykdom i Norge.

Prosjektleder: Laxmi Bhatta, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Status: Pågående

Hovedveileder: Post.doc. Ben Brumpton, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Prosjektet skal gjøre bruk av data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 2 og 3), Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister for å:

  1. Estimere prevalens av kols i 1995-98 og 2006-08
  2. Sammenligne hvordan pre- og postbronkodilator lungefunksjon predikerer død av hjerte- karsykdom og av alle årsaker
  3. Sammenligne hvordan GOLD-grader og ABCD-grupper predikerer sykehusopphold grunnet kols og alle årsaker.
  4. Sammenligne hvordan GOLD-grader og ABCD-grupper predikerer død av hjerte- karsykdom og alle årsaker.