Hopp direkte til innhold

Luftveisinfeksjoner og kols (2007)

Formål: Undersøke mikrobiologiske årsaker til kols. Sammenligne kolspasienter med friske røykere. Kartlegge faktorer som påvirker sammensetningen av bakterier og virus hos kolspasienter.

Prosjektleder: Louise Persson, Haukeland Universitetssykehus

Status: Avsluttet

Varighet: 2008 - 2011

Hovedveileder: Tomas Eagan, Haukeland Universitetssykehus.