Hopp direkte til innhold

Lungebetennelse – veien videre (2006)

Prosjektet vil undersøke og kartlegge mikroorganismene som forårsaker lungebetennelse for å gi en mer spesifikk og kvalitetsforbedret behandling.

Prosjektleder: Susanne M. Sørensen Hernes, Sørlandet sykehus, Arendal

Status: Avsluttet

Varighet: 2007 - 2010

Hovedveileder: Per S. Bakke, Universitetet i Bergen.

Susanne M. Sørensen Hernes disputerte onsdag 4. desember, 2013  for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Community acquired infections in adult and elderly airways; an evaluation of diagnostic harvesting techniques”.

Bakgrunn

Lungebetennelser og andre nedre luftveisinfeksjoner er vanlige sykdommer som rammer de fleste i løpet av livet. Eldre personer er ekstra utsatt, og for denne aldersgruppen er dødeligheten høy.

Ved disse infeksjonene er det vanskelig å avgjøre hvilken bakterie eller hvilket virus som er ansvarlige. I de fleste tilfeller baseres derfor vurderingen av aktuelt smittestoff og eventuelt behov for antibiotika på statistisk sannsynlighet og på generelle retningslinjer.

Dette kan medvirke til overdrevet og feil bruk av antimikrobielle midler og resultere i seleksjon av motstandsdyktige mikrobielle agens. En utvikling i denne retning er allerede et alvorlig globalt helseproblem.

I denne avhandlingen, som bygger på 3 separate studier, har vi undersøkt noen muligheter til forbedret agens-diagnostikk ved alvorlig, nedre luftveisinfeksjon hos voksne og eldre pasienter i Aust-Agder.

I Studie 1, som inkluderte 20 pasienter med lungebetennelse, prøvde vi å påvise aktuelle virus eller bakterier dels med konvensjonelle mikrobiologiske metoder, dels ved å analysere prøvemateriale hentet direkte fra betennelsesprosessen med en ultratynn nål (transthorakal finnålsaspirasjon).  

Vi fant sykdomsansvarlig mikroorganisme hos 70 % av pasientene, og hos 40% av pasientene var  finnålsaspirasjonen avgjørende for diagnosen. Med konvensjonelle metoder finner man smittestoffet bare hos 10-20 % av slike pasienter.

I Studie 2 og 3 undersøkte vi om halsen eller bakre neserom var det beste prøvetagningsstedet når man skulle påvise luftveisvirus ved såkalt real-time PCR, en moderne genteknologisk metode. Vi fant at prøver fra nesen inneholdt opptil 19 ganger høyere virusmengde sammenliknet med prøver fra halsen. Børstelignende pensler (flocked swabs) samlet opp neste fem ganger høyere virusmengde enn fiber pensler (fiber swabs).

Våre resultater ventes å få praktiske konsekvenser for prøvetaking og behandling ved alvorlige luftveisinfeksjoner, spesielt hos eldre voksne.

Doktorgradsavhandling

Hernes, Susanne Miriam Sørensen: Community acquired infections in adult and elderly airways; an evaluation of diagnostic harvesting techniques. Bergen : Department of Clinical Science, University of Bergen ; Arendal : Department of Geriatrics and Internal Medicine, Sorlandet Hospital HF, 2013. - 1 b. (flere pag.). ISBN 978-82-308-2425-2

Publisert 29.01.2014

Publikasjoner

Hernes SS, Hagen E, Tofteland S, Finsen NT, Christensen A, Giske CG, Bakke PS, Bjorvatn B (2010): Transthoracic fine-needle aspiration in the aetiological diagnosis of community-acquired pneumonia. Clinical Micribiologu and Infection, 16(7), 909-911

 Hernes SS, Quarsten H, Hagen E,  LyngrothAL,  Pripp AH, Bjorvatn B, Bakke PS (2010): Swabbing for respiratory viral infections in older patients: a comparison of rayon and nylon flocked swabs. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases 30 (2):159-165

Hernes SS, Quarsten H, Hamre R, Pripp AH, Bjorvatn B, Bakke PS (2013): A comparison of nasopharyngeal swabbing of the detection of influenza virus by real-time PCR. Eur J Clin Microbiol Infect Dis May 2013

Hernes SS, Hagen E, Quarsten H, Bjorvatn B, Bakke PS: No impact of early real time PCR screening for respiratory viruses omn length of stay and use of antibiotics in elderly patients hospitalized with symptoms of a respiratory tract infection. Submitted Eur J Clin Microbiol Infect Dis May 2013.