Hopp direkte til innhold

Lungekreft – diagnostikk og utfall (2007)

Formål: Undersøke overlevelse ved intervensjonsbroncoskopier ved lungekreft. Undersøke hvilke metode som gir best livskvalitet for lungekreftpasienter.

Prosjektleder: Kirill Neumann, OUS, Rikshospitalet

Status: Avsluttet

Varighet: 2008 - 2010

Hovedveileder: Erik Fosse, Intervensjonssenteret, OUS, Rikshospitalet.