Hopp direkte til innhold

Lungesykdommer i SiC-industrien (2003)

Eksponeringsrelatert forekomst av kreft og lungesykdom blant ansatte i norsk silisiumkarbidindustri.

Prosjektleder: Merete Drevvatne Bugge, Statens Arbeidsmiljøinstitutt

Status: Avsluttet

Varighet: 2004 - 2006

Hovedveileder: Helge Kjuus, Statens Arbeidsmiljøinstitutt.

Merete Drevvatne Bugge disputerte 4. mai 2012  for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo med avhandlingen: "Lung cancer and non-malignant lung diseases among Norwegian silicon carbide industry workers - assosiations with particulate exposure factors".

Bakgrunn

Det er i tidligere studier vist at ansatte i norsk silisiumkarbidindustri har en øket forekomst av lungekreft, og en økt dødelighet av obstruktiv lungesykdom (kols) sammenlignet med den generelle befolkning. Man har imidlertid ikke visst hvilke støvfaktorer i arbeidsmiljøet som var årsak til disse sykdommene.

Målsetting

Ved hjelp av epidemiologiske studier av ansatte, i kombinasjon med nye, detaljerte opplysninger om tidligere og nåværende eksponeringsnivåer for forskjellige støvfaktorer, ville vi studere sykdomsforekomst i sammenheng med eksponering.

Metoder

To hovedtyper epidemiologiske undersøkelser er benyttet:

a) Kreft- og dødelighetsundersøkelse av ansatte i norsk silisiumkarbidindustri gjennom de siste 100 år, med detaljerte opplysninger om historisk eksponering for forskjellige støvfaktorer, og

b) En fem års oppfølgningsstudie av lungefunksjon og lungesymptomer blant nåværende ansatte, med opplysninger om samtidig eksponeringsnivå for totalstøv.

Resultater

Lungekreftrisikoen var spesielt knyttet til arbeid i ovnshallen, og kristobalittstøv og silisiumkarbidfibre syntes å være de viktigste årsaksfaktorene, sammen med røyking. Risikoen for kols var økt både i ovnshall og prosessavdeling, og høyt generelt støvnivå, blant annet av silisiumkarbidstøv, økte risikoen. Røyking var også her en viktig bidragsfaktor til sykdom.

Implementering av kunnskap

Det var tidligere kjent at det i denne industrien er knyttet sykdomsrisiko til arbeid i ovnshallen, og betydelige tiltak er gjort fra bedriftenes side for å redusere eksponeringen for de ansatte i ovnshallen. Det som er nytt i denne studien er at også ansatte i prosessavdelingen har en øket risiko for kols, og det vil fremover være viktig at bedriftene sørger for tilstrekkelig beskyttelse av arbeidstakerne også der.

Doktorgradsavhandling

Bugge MD (2012) Lung cancer and non-malignant lung diseases among Norwegian silicon carbide industry workers – associations with particulate exposure factors. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-8264-279-8.