Hopp direkte til innhold

Mikrobiota ved akutt hjertesvikt (2014)

Prosjektet skal undersøke betydning av bakterieflora i luftveier for akutt forverring av hjertesvikt og for prognose ved hjertesvikt.

Prosjektleder: Nina Faksvåg Caspersen, Medisinsk divisjon, Akershus Universitetssykehus

Status: Avsluttet

Varighet: 2015 - 2017

Hovedveileder: Post.dok. Gunnar Einvik, medisinsk divisjon, Akershus Universitetssykehus.

Akutt hjertesvikt er en hyppig årsak til sykehusinnleggelser hos eldre og kjennetegnes av tung pust. En av hoved mekanismene er økt trykk i hjertets forkammer og lungenes blodårer. Flere årsaker til forverring av en kronisk hjertesvikt er kjent, slik som akutt hjerteinfarkt, blodforgiftning og hjertearytmier, men i mange tilfeller vil den utløsende årsak være ukjent. En hypotese er at forhold lokalt i lungen kan bidra til forverringen.

Denne studien vil undersøke om bakteriefloraen i luftveiene endres ved akutt hjertesvikt. Vi vil sammenligne bakteriefloraen i luftveiene under forverrelse med stabil fase av hjertesvikt. Det blir også en kontrollgruppe av pasienter uten hjertesvikt, men med samme symptomer. Endelig vil studien vurdere sammenhengen mellom bakteriesammensetning og hjertefunksjon, betennelse og fare for nye innleggelser eller dødsfall. Funnene kan danne grunnlag for bedre målrettet behandling mot spesifikke bakteriestammer hos pasienter med hjertesvikt.