Hopp direkte til innhold

Norsk tuberkulosekontroll i dag (2000)

Prosjektet fokuserer på tuberkulose blant innvandrere i Norge, behandlingsresultater og forsinkelse i diagnostikk av tuberkulose i Norge.

Prosjektleder: Mohammed Guled Farah, Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Status: Avsluttet

Varighet: 2001 - 2004

Hovedveileder: Gunnar Bjune, Universitetet i Oslo.

Disputas: Mohamed Guled Farah disputerte for Ph.D-graden 30. mai, 2006 med avhandlingen: Tuberculosis in Norway with emphasis on immigrants.

Sammendrag av sluttrapport

Mål

Dette prosjektet fokuserer på tuberkulose blant innvandrere i Norge, behandlingsresultater av tuberkulose i Norge og forsinkelse i diagnostikk av tuberkulose i Norge. Hensikten er å få kunnskap om disse forholdene.

Metoder og materialer

Det er benyttet kvantitative studier bygget på data fra det sentrale tuberkuloseregister ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, pasientens journaler, Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet (UDI) om ankomst til Norge.

Studiet består av flere deler:

  • tuberkulose blant innvandrere i Norge (utgjør også grunnlaget for prosjektet):
    a) a) Tuberkulose i Norge 1986-99 etter fødeland
    b) b) Tid fra ankomst i Norge til diagnose av tuberkulose blant utenlandsfødte 1986-2002
  • tuberkulose utenfor lungene blant somaliske innvandrere i Norge 1996-2000 behandlingsresultater av tuberkulose i Norge 1996-2002 og forekomst av resistens mot tuberkulosemedikamenter i denne perioden. Studien sier også noe om størrelsen på problemet, om behandlingsavbrudd og årsaker til ufullstendig behandling av tuberkulose i Norge.
  • forsinkelse i diagnostikk av tuberkulose i Norge og risikofaktorene for slik forsinkelse.

Resultater

Risikoen for å ha tuberkulose var høy blant innvandrere fra land med høy forekomst av tuberkulose. For mange grupper immigranter var risikoen for å ha tuberkulose høy også mange år etter ankomst til Norge. Behandlingsresultatene er forbedret i Norge i perioden 1996-2002. Resultatene av denne forskning vil styrke arbeidet med tuberkulosekontroll i Norge.

 

Publisert 22.01.2014  Oppdatert 25.04.2014

publikasjoner

Doktorgradsavhandling:

Farah MG. Tuberculosis in Norway with emphasis on immigrants. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, ISBN 82-8080-180-4 No.404 (2006).

Artikler:

Farah MG, Tverdal Aa, Selmer R, Heldal E, Bjune G. Tuberculosis in Norway by country of birth, 1986-99. Int J Tuberc Lung Dis, årg. 7, nr. 3, s. 232-235 (2003).

Steen TW, Farah MG, Johnsen NL, Johnsen H, Johnsen ULH. Tuberkulose utenfor lungene blant somaliske innvandrere i Norge. (Exrapulmonary tuberculosis in Somali immigrants in Norway, 1996-2000).Tidsskr Nor Laegeforen, årg.123, nr. 6, s. 818-821 (2003).

Farah MG, Meyer HE, Selmer R, Heldal E, Bjune G. Long-term risk of tuberculosis among immigrants in Norway. Int J Epidemiol, nr. 34, s. 1005-1011 (2005).

Farah MG, Tverdal Aa, Steen TW, Heldal E, Brantsaeter AB, Bjune G. Treatment outcome of new culture positive pulmonary tuberculosis in Norway. BMC Public Health, nr. 5:14  (2005).

Farah MG, Rygh JH, Steen TW, Selmer R, Heldal E, Bjune G. Patient and health care system delays in the start of tuberculosis treatment in Norway. BMC Infectious Diseases, nr. 6:33 (2006).