Hopp direkte til innhold

Pustekontroll hos personer med kols (2009)

Kols gir varig nedsatt lungefunksjon med opplevelse av tung pust, noe som oppleves som skremmende.

Prosjektleder: Christine Raaheim Borge, Universitetet i Oslo

Status: Avsluttet

Varighet: 2010 - 2012

Tung pust kan være vanskelig å behandle medikamentelt hos personer med kols. Pustekontroll med leppeblås er et ikke-medikamentelt tiltak som har vist seg å senke pustefrekvensen og redusere tung pust hos kols-pasienter.

Hovedmålet i dette prosjektet er å teste ut om pustefrekvens og tung pust kan reduseres ved ikke-medikamentelle tiltak.

Hovedveileder: Astrid Klopstad Wahl, Universitetet i Oslo.