Hopp direkte til innhold

Tannsykdommer og hjertesykdom (2001)

Orale infeksjoner og hjerte/kar-sykdommer.

Prosjektleder: Lise Lund Håheim, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Status: Avsluttet

Varighet: 2002 - 2004

Hovedveileder: Per Magnus, Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

Bakgrunn

Infeksjoner i munnen er vanlig og mange har marginal periodontitt uten at de merker mye til infeksjonen. Slik infeksjon skiller ut stoffer som evner å irritere åreveggen og få blodplater til å klebe seg sammen. Bakterier er funnet i vev som hjerteklaffer og utposning på aorta.

Målsetting

Studere om sirkulerende antistoffer til orale bakterier er assosiert med hjerteinfarkt.

Metode

Serum fra helseundersøkelsen Oslo II i 2000 ble analysert for fire vanlige bakterier som er kjent for være årsak til marginal periodontitt, og C-reaktiv protein (CRP) som er et stoff som leveren produserer i respons til inflammasjon.

Det ble invitert 12 764 menn som tidligere var invitert til å delta i Oslo-undersøkelsen i 1972/73. I alt 6 580 menn deltok, hvorav 5 323 deltok i begge helseundersøkelser. De 548 mennene som hadde gjennomgått et hjerteinfarkt ble sammenliknet med 625 kontrollpersoner i samme alder som også deltok i Oslo II.

Gjennomføring

Serumanalysene for antistoffer for bakteriene Porphyromonas gingivalis (PG), Actinobacillus actinomycetemcomitans (AA), Tannerella forsythia (TF) og Treponema denticola (TD) ble foretatt ved Nasjonalt folkehelseinstitutt og CRP ble analysert ved Ullevål universitetssykehus. Resultatene ble sammenholdt med spørreskjemainformasjon og serumanalyser fra helseundersøkelsene i 1972/73 og i 2000.

Resultater

Gjennomsnittlig nivå av antistoffer var høyere for kasus enn kontroller, men nivåene varierte mye. CRP-nivå var gjennomsnittlig høyere blant kasus enn kontroller (P=0.010), og det var en signifikant økende risiko med økende CRP-verdier (kvartile verdier) (p=0.016), men ikke for orale bakterier. Statistiske analyser viste at det var 30 % økt risiko for hjerteinfarkt når en av fire bakterier hadde høye verdier (OR 1.30; P=0.032) og tilsvarende når tre bakterier i kombinasjonene for anti-AA, anti-TD and anti-PG (OR 1.29; P=0.036) og anti-AA, anti-PG and anti-TF (OR 1.28; P=0.040).

Vitenskapelig betydning

Resultatene indikerer at det er en assosiasjon mellom orale bakterier og hjerteinfarkt. Assosiasjonen synes å være at det er en infeksjon som øker risikoen og ikke at det er en av disse fire bakteriene.

Videre forskning

Datamaterialet brukes videre i ny forskning. En doktorgradstipendiat ved Institutt for oral biologi skal se på oppfølging av dataene med hensyn på død av hjerte- og karsykdom.

Publisert 24.01.2014

Publikasjoner

Håheim LL, Olsen I, Nafstad P, Schwarze P & Rønningen KS (2008) "Antibody levels to single bacteria or in combination evaluated against myocardial infarction." J Clin Periodontol., årg. 35, nr. 6, s. 473-478. Epub 2008 Apr 9.

Håheim LL, Olsen I, Nafstad P, Schwarze P & Rønningen KS (2008) "Ikke enkeltbakterier, men et knippe av bakterier øker risikoen for myokardinfarkt." Nor Tannlegeforen, nr. 10, s. 664. (Norsk sammendrag av artikkel over).

Håheim LL, Olsen I, Nafstad P, Schwarze P & Rønningen KS "C-reactive protein variations for different chronic somatic disorders." Sc J Publ Health. 2009 Apr 16. (Epub før trykking).

Håheim LL, Olsen I, Nafstad P, Schwarze P & Rønningen KS "C-reaktivt protein (CRP) varierer med forskjellige kroniske lidelser." Nor Tannlegeforen., Innsendt 2009. (Norsk sammendrag av artikkel over).

Håheim LL, Olsen I & Rønningen KS "Indication of risk difference for myocardial infarction by cause of extractions." Innsendt 2009.

Prosjekt der felles data for C-reactive protein (CRP) er brukt; CRP-analysene er samfinansiert av Helse og Rehabilitering (bioingeniørs lønn) og Universitetet i Oslo (analysene ved Klinisk kjemisk laboratorium, Ullevål Universitetssykehus):

Madsen C, Nafstad P, Eikvar L, Schwarze PE, Ronningen KS, Haaheim LL. (2007) "Association between tobacco smoke exposure and levels of C-reactive protein in the Oslo II Study." Eur J Epidemiol., årg. 22, nr. 5, s. 311-317. Epub 2007 May 5.

Madsen C, Durand KL, Nafstad P, Schwarze PE, Rønningen KS & Haheim LL (2008) "Associations between environmental exposures and serum concentrations of Clara cell protein among elderly men in Oslo, Norway." Environ Res., årg. 108, nr. 3, s. 354-360. Epub 2008 Aug 3.

Postere

1. Lise Lund Håheim, Lars Lundby, Ingar Olsen, Hans Jørgen Dahlmann, Per Nafstad, Per Schwarze, Per Magnus, Kjersti Skjold Rønningen. Sammenlikning av C-reaktivt proteins assosiasjon til infeksjoner og andre sykdommer. Poster. Norsk forening for epidemiologi, konferanse, Tromsø. November 2005.

2. Lise Lund Håheim, Ingar Olsen, Per Nafstad, Per Schwarze, Kjersti Skjold Rønningen. Comparison of C-reactive protein levels for cardiovascular disease and a number of chronic disorders. Poster. World Congress on Cardiology (WCC), Barcelona, September 2006.

3. Lise Lund Håheim, Ingar Olsen, Per Nafstad, Per Schwarze, Kjersti Skjold Rønningen. Antibodies of bacteria and CRP confer risk for myocardial infarction. Poster. American Heart Scientific Sessions, Chicago. November 2006.

4. Ingar Olsen, Per Nafstad, Per Schwarze, Kjersti Skjold Rønningen, Lise Lund Håheim. Tooth extractions, bacterial antibodies and C-reactive protein in relation to myocardial infarction. IADR, New Orleans.2007.