Hopp direkte til innhold

Tilrettelagt trening for schizofreni (2015)

Tema for prosjektet er fysisk trening som langtidsbehandling for å redusere hjerte- karsykdom hos mennesker med diagnosen schizofreni.

Prosjektleder: Mathias Forsberg Brobakken, NTNU

Status: Pågående

Hovedveileder: Professor dr. med. Gunnar Morken, Avdeling for Forskning og Utvikling, Divisjon Psykisk Helsevern, St. Olavs Hospital.

Studien skal undersøke om nødvendig støtte til å delta og gjennomføre effektiv fysisk trening kan øke selvhjulpenhet, funksjons i dagliglivets aktiviteter og redusere risikoen for å utvikle hjerte-karsykdom hos mennesker med schizofreni. Studien vil undersøke om trening kan gjennomføres som langtidsbehandling ved treningsklinikken (som i sin tid ble etablert med støtte fra ExtraStiftelsen) og om behandlingsformen er mer effektiv enn dagens behandling.