Hopp direkte til innhold

Trening og diastolisk hjertesvikt (2013)

Undersøke forekomst av diastolisk dysfunksjon og effekter av konservativ livsstilbehandling hos pasienter med sykelig overvekt.

Prosjektleder: Christina Hilmarsen, LHL-klinikkene Røros

Status: Pågående

Stipendiat: Christina Hilmarsen, LHL-klinikkene Røros

Prosjektperiode: 2014 – 2016. OBS: Ny sluttdato: 31.10. 2018.

Hovedveileder: Ulrik Wisløff, Professor og leder av CERG, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU.

Det opprinnelige prosjektet skulle se på bruk av trening som behandling av pasienter med diastolisk hjertesvikt. Hovedmålet i opprinnelig prosjektbeskrivelse (protokoll) var å komme fram til en effektiv og gjennomførbar treningsprotokoll for pasienter med HFPEF (hjertesvikt med preservert ejeksjonsfraksjon), slik at sykdommen kan bedres og/eller reverseres. På grunn av store utfordringer knyttet til rekruttering av pasienter til studien måtte protokollen endres. Nye forskningsspørsmål ble:

1) Hva er forekomst av diastolisk dysfunksjon blant personer med sykelig overvekt i Norge som henvises til konservativ livsstilbehandling?

2) Hvilke endringer kan vi se av 4 ukers livstilbehandling (T1) og deretter etter 5 måneder (T2) egenaktivitet på aerob kapasitet, hjertets fungering og struktur, kroppssammensetning og livskvalitet?

3) Hva er "adherence" til fysisk aktivitet i perioden hjemme mellom første og andre opphold? Er det forskjell i bruken av en avansert sensor og en enkel skritteller på gjennomført intensiv fysisk aktivitet? Er forskjellene så store at de gir utslag på hjertes fungering og struktur, aerob kapasitet og selvrapportert fysisk aktivitet?

Revidert protokoll er godkjent av fagutvalget for forskning i ExtraStiftelsen og ny sluttdato satt til 31. oktober 2018.