Hopp direkte til innhold

FoU-prosjekter

Pågående FoU-prosjekter i LHL.

Pasientoppfølging etter hjerteutblokking

Risikofaktorer for nye hjertehendelser etter Perkutan Coronar Intervensjon (PCI). En brukerdrevet e-helse intervensjon i tidlig rehabilitering...

Prosjektleder: Irene Lie

Influensavaksine til pasienter etter hjerteinfarkt

Studien tar sikte på å dokumentere nytten av vaksinasjon mot sesonginfluensa hos personer med akutt hjerteinfarkt.

Prosjektleder: Rasmus Moer (norsk prosjektleder)

Shuttle Walk Studie

Kan Shuttle walk test brukes for å måle maksimal fysisk kapasitet ved kreftrehabilitering?

Prosjektleder: Jon Arne Sandmæl

Hjertescreening av deltakere i kondisjonskrevende konkurranser

Kan målrettet screening, ved hjelp av spørreskjema og risikoskåring, av senior kvinner og menn som konkurrerer i kondisjonsidretter være egnet til ...

Prosjektleder: Jostein Grimsmo

Lungesarkoidose; fatigue og trening

Prosjektet skal undersøke effekten av ulike treningsmetoder og hvilken effekt disse har på akutt fatigue for pasienter med sarkoidose i lungene.

Prosjektleder: Anita Grongstad

Kosthold og trening under strålebehandling

Klarer man å endre livsstil under en periode med strålebehandling av hone/hals-kreft, eller bør man vente til etter at behandlingen er avsluttet?

Prosjektleder: Jon Arne Sandmæl

Effekt av lungerehabilitering på søvn og søvnkvalitet hos kronisk lungesyke

Kan lungerehabilitering bedre søvnkvaliteten hos mennesker med kols?

Prosjektleder: Audhild Hjalmarsen

iTrain: Langsiktig og helhetlig telerehabilitering av KOLS-pasienter

Rehabilitering av mennesker med kols ved instruksjon, veiledning og oppfølging via internett.

Prosjektleder: Paolo Zanaboni (NST)

Gjennomførbarhet av kreftrehabilitering

Gjennomførbarhet, endringer og effekt av kreftrehabiliteringsprogrammet på LHL-klinikkene Røros.

Prosjektleder: Line Oldervoll

Kan kondisjonen fortelle hvor lenge man lever?

Etablering av en ikke-invasiv modell for fremtidige kardiovaskulære hendelser for hjertepasienter

Prosjektleder: Øivind Rognmo (NTNU)

Forekomst av diastolisk dysfunksjon og effekter av konservativ livsstilsbehandling hos pasienter

Kan utholdenhetstrening bedre hjertefunksjonen ved diastolisk hjertesvikt?

Prosjektleder: Line Oldervoll

Hjerteløftet - forebygging av hjertesykdom

Prosjektet vil prøve ut en modell for forebygging av hjertesykdom, der spesialist- og primærhelsetjenesten sammen bidrar for å bruke medikamentelle...

Prosjektleder: Hilde Bergum

ERAC som markør for hjertesykdom

Er det en sammenheng mellom en biokjemisk markør for revmatisk sykdom og utbredelsen av koronar hjertesykdom?

Prosjektleder: Ivana Hollan

Hvorfor har revmatikere mer hjertesykdom?

Hva er årsakene til hjertekarsykdom ved inflammatorisk revmatisk hjertesykdom?

Prosjektleder: Ivana Hollan

Forskning på kliniske data ved Feiringklinikken

LHL-klinikkene Feiring har en stor database med opplysninger om alle som er angiografisk utredet ved klinikken siden 1999. Dataene gir grunnlag for...

Prosjektleder: Per Mølstad