Hopp direkte til innhold

FoU-prosjekter

En oversikt over noen av forskningsprosjektene i LHL.

Birk-opp

Birkebeinere lever lenger, men har mer hjerteflimmer

Prosjektleder: Jostein Grimsmo

B-vitaminer, hjertesykdom og kreft

Randomisert studie av b-vitamintilskudd hos 3000 pasienter med koronarsydom.

Prosjektleder: Marta Ebbing, Haukeland Universitetssykehus

Effekt av lungerehabilitering på søvn og søvnkvalitet hos kronisk lungesyke

Kan lungerehabilitering bedre søvnkvaliteten hos mennesker med kols?

Prosjektleder: Audhild Hjalmarsen

ERAC som markør for hjertesykdom

Er det en sammenheng mellom en biokjemisk markør for revmatisk sykdom og utbredelsen av koronar hjertesykdom?

Prosjektleder: Ivana Hollan

Forskning på kliniske data ved Feiringklinikken

LHL-klinikkene Feiring har en stor database med opplysninger om alle som er angiografisk utredet ved klinikken siden 1999. Dataene gir grunnlag for...

Prosjektleder: Per Mølstad

Hjerteløftet

Prosjektet vil prøve ut en modell for forebygging av hjertesykdom, der spesialist- og primærhelsetjenesten sammen bidrar for å bruke medikamentelle...

Prosjektleder: Hilde Bergum

Hvordan stoppe blødninger etter PCI eller angiografi?

En enkel kompresjonsrull er en effektiv og billig metode for å hindre blødning etter undersøkelse av hjertet med koronar angiografi eller PCI.

Prosjektleder: Anne Berit Solvang

Influensavaksine til pasienter etter hjerteinfarkt

Studien tar sikte på å dokumentere nytten av vaksinasjon mot sesonginfluensa hos personer med akutt hjerteinfarkt.

Prosjektleder: Rasmus Moer (norsk prosjektleder)

Kols og hvileløs søvn

Hos noen kolspasienter øker blodets CO2-innhold under søvn. Sovemidlet Zopiklone bedrer søvnkvaliteten, men på bekostning av dårligere pusting og...

Prosjektleder: Nils Henrik Holmedahl

Kols, oksygen og lungeventilasjon

Kan ekstra oksygen gi mindre tung pust og lavere hjertefrekvens eller blodtrykk under fysisk aktivitet hos kolspasienter?

Prosjektleder: Liv Karin Vesteng

Kosthold og trening under strålebehandling

Klarer man å endre livsstil under en periode med strålebehandling av hone/hals-kreft, eller bør man vente til etter at behandlingen er avsluttet?

Prosjektleder: Jon Arne Sandmæl

Livskvalitet, helsestatus og mestringsevne hos kols-pasienter

Et doktorgradsarbeid om effekt av lungerehabilitering på fysisk og følelsesmessig funksjon.

Prosjektleder: Einar Haave

Lungesarkoidose; fatigue og trening

Prosjektet skal undersøke effekten av ulike treningsmetoder og hvilken effekt disse har på akutt fatigue for pasienter med sarkoidose i lungene.

Prosjektleder: Anita Grongstad

Hjertescreening av deltakere i kondisjonskrevende konkurranser

Kan målrettet screening, ved hjelp av spørreskjema og risikoskåring, av senior kvinner og menn som konkurrerer i kondisjonsidretter være egnet til ...

Prosjektleder: Jostein Grimsmo

Oksygen, andpustenhet og fysisk aktivitet

Effekt av ekstra oksygentilførsel på dyspnoe og arbeidstoleranse hos KOLS-pasienter som gis langtids oksygenbehandling

Prosjektleder: Anne Edvardsen

Opp i det blå med kols

Et forskningsprosjekt om kolspasienter og flyreise. Formålet var å undersøke forekomst av symptomer samt vurdere behov for supplerende oksygen unde...

Prosjektleder: Anne Edvardsen, Glittreklinikken

Pasientoppfølging etter hjerteutblokking

Risikofaktorer for nye hjertehendelser etter Perkutan Coronar Intervensjon (PCI). En brukerdrevet e-helse intervensjon i tidlig rehabilitering...

Prosjektleder: Irene Lie

Risiko forbundet med høyintensiv kondisjonstrening hos hjertepasienter

Er det sikkert å trene på høy intensitet under rehabilitering av hjertepasienter?

Prosjektleder: Jostein Grimsmo

Skjøre knokler og små lunger (2004)

Osteoperose hos pasienter med kols. Forekomst og effekt på lungefunksjon.

Prosjektleder: Aina Kjensli, Glittreklinikken

Små "listige" dytt i spisesalen gir bedre mathelse

Små dytt, eller endringer i spisesalen, på LHL-klinikkene Feiring fremmet sunnere matvalg hos pasientene. Saltinntaket gikk ned med 22 prosent, men...

Styrketrening for kols-pasienter: belastningen må opp om det skal monne

Kols-pasienter har ofte svake muskler i bena, men styrketrening kan hjelpe.

Prosjektleder: Anita Grongstad

Testing av fysisk funksjonsevne hos pasienter med kols

Hva sier balanse, ganghastighet og hvor fort man reiser seg om fysisk funksjon hos mennesker med kols?

Prosjektleder: Anne Edvardsen

Trygg og sterk

Etablering av et nytt lavterskel treningstilbud for hjerte- og lungesyke i Trondheim.

Prosjektleder: Lars Petter Myrene

Å leve med oksygenbehandling - fakta, spørsmål og svar

Utvikling av en informativ og brukervennlig brosjyre som inkluderer alle aspekter ved det å bli eller være oksygenbruker eller å være pårørende til...

Prosjektleder: Anne Edvardsen