Hopp direkte til innhold

Forskning på kliniske data på Feiringklinikken

LHL-klinikkene Feiring har en database med opplysninger om alle som er angiografisk utredet ved klinikken siden 1999. Dataene gir grunnlag for vitenskapelige studier

Prosjektleder: Per Mølstad

Status: Pågående

Databasen er blitt oppdatert med data for overlevelse fra Folkeregisteret. Det er i løpet av de siste årene publisert tre relativt store studier som omhandler overlevelse etter PCI sammenlignet med bypasskirurgi, sammenligning mellom diabetikere og ikke-diabetikere og overlevelse hos kvinner med kransåresykdom sammenlignet med menn. Det planlegges årlige oppfølginger av denne databasen for videre vitenskapelige studier

Publisert 28.04.2014

Publikasjoner

Almdahl SM. A piece of the aorta as patch material for angioplasty of the left main coronary artery. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery Epub ahead of print] (2014) doi: 10.1093/ejcts/ezt652 | Pubmed: 24510907.

Almdahl SM, Veel T, Mølstad P. Aspartate aminotransferase and survival after cardiac surgical procedures. Annals of thoracic surgery 97: 2231 - 2232 (2014) doi: 10.1016/j.athoracsur.2013.12.008 | Pubmed: 24882325.

Almdahl SM, Veel T, Halvorsen P, Rynning SE. Immediate rescue operations after failed diagnostic or therapeutic cardiac catheterization procedures. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery 17: 314 - 317 (2013) doi: 10.1093/icvts/ivt214 | Pubmed: 23667069.

Almdahl SM, Halvorsen P, Veel T, Rynning SE. Avoidance of noninfectious sternal dehiscence: figure-of-8 wiring is superior to straight wire closure. Scandinavian cardiovascular journal 47: 247 - 250 (2013) doi: 10.3109/14017431.2012.761723 | Pubmed: 23301960.

Mølstad P, Veel T, Rynning SE. Long-term survival after aortic valve replacement in octogenarians and high-risk subgroups. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery 92: 934 - 940 (2012) doi: 10.1093/ejcts/ezs190 | Pubmed: 22551963.

Almdahl SM, Damstuen J, Eide M, Mølstad P, Halvorsen P, Veel T. Potassium-induced conversion of ventricular fibrillation after aortic declamping. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery 16: 143 - 150 (2012) doi: 10.1093/icvts/ivs455 | Pubmed: 23115100.

Mølstad P, Veel T, Rynning S . Time dependent effect on mortality of drug-eluting stents versus bare metal stents.. Scandinavian cardiovascular journal 46: 226 - 232 (2012) doi: 10.3109/14017431.2012.681308 | Pubmed: 22462392.

Mølstad P. Coronary heart disease in women: less extensive disease and improved long-term survival compared to men. Scandinavian cardiovascular journal 43: 10 - 16 (2009) doi: 10.1080/14017430802455833 | Pubmed: 18846475.

Mølstad P. Coronary heart disease in diabetics: prognostic implications and results of interventions. Scandinavian cardiovascular journal 41: 357 - 362 (2007) doi: 10.1080/14017430802455833 | Pubmed: 18038332.

Mølstad P. Survival after percutaneous coronary intervention and coronary artery bypass grafting in a single centre. Scandinavian cardiovascular journal 41: 214 - 220 (2007) Pubmed: 17680508.