Hopp direkte til innhold

Gjennomførbarhet av kreftrehabilitering

Gjennomførbarhet, endringer og effekt av kreftrehabiliteringsprogrammet på LHL-klinikkene Røros.

Prosjektleder: Line Oldervoll

Status: Pågående

Varighet: 2008 - 2016

Oppbyggingen av programmet for kreftrehabilitering ved LHL-klinikkene Røros har vært forskningsbasert fra starten i 2008. Dette første prosjektet ser på gjennomførbarhet, endringer og effekt av programmet.

Prosjektgruppe

  • Line Oldervoll, LHL-klinikkene Røros - prosjektleder

Ekstern finansiering

Prosjektet har mottatt støtte fra Kreftforeningen.

 

Publisert 07.05.2014

Publikasjoner

Bertheussen GF, Kaasa S, Hokstad A, Sandmæl JA, Helbostad JL, Salvesen Ø, Oldervoll LM. Feasibility and changes in symptoms and functioning following inpatient cancer rehabilitation. Acta Oncologica 51: 1070 - 1080 (2012) doi: 10.3109/0284186X.2012.699684 | Pubmed: 22809167.

Sandmæl JA. Measurment of physical activity by use of activity monitoring in cancer patients. MSc-avhandling NTNU, Trondheim (2012. Les et sammendrag.

Oldervoll L et al. Level of anxiety and depression among cancer survivors attending an inpatient rehabilitation program. European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium København, Denmark (2012).

Oldervoll L et al. What characterizes the cancer survivors that are referred to an inpatient rehabilitation program? European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium København, Denmark (2012).