Hopp direkte til innhold

Gjennomførbarhet av kreftrehabilitering

Gjennomførbarhet, endringer og effekt av kreftrehabiliteringsprogrammet på LHL-klinikkene Røros.

Prosjektleder: Line Oldervoll

Status: Avsluttet

Varighet: 2008 - 2016

Oppbyggingen av programmet for kreftrehabilitering ved LHL-klinikkene Røros har vært forskningsbasert fra starten i 2008. Dette første prosjektet ser på gjennomførbarhet, endringer og effekt av programmet.

Prosjektgruppe

  • PhD Line Oldervoll, LHL-klinikkene Røros/NTNU - prosjektleder
  • Prof./Dr.Med. Stein Kaasa, St.Olavs Hospital/NTNU
  • Stipendiat/overlege Jo Åsmund Lund, St. Olavs Hospital
  • Dr.Med./overlege Anne Kvikstad, St. Olavs Hopsital
  • Stipendiat/overlege Gro F. Bertheussen, St. Olavs Hopsital
  • Overlege Kalle Alme, LHL-klinikkene Røros
  • Overlege Anne Hokstad, LHL-klinikkene Røros
  • Seksjonssjef Eva Faanes, Kreftforeningen

Ekstern finansiering

Prosjektet har mottatt støtte fra Kreftforeningen.

 

Publisert 07.05.2014

Publikasjoner

Oldervoll LM, Thorsen L, Kaasa S, Fossa SD, Dahl AA, Smastuen MC, Nystad R, Hokstad A, Smeland S, Loge JH. Inpatient versus Outpatient Rehabilitation after Breast and Gynecological Cancers – A Comparative Study. Int J Phys Med Rehabil 2014, 2:2. doi: 10.4172/2329-9096.1000187.

Bertheussen GF, Oldervoll L, Kaasa S, Sandmæl JA, Helbostad JL. Measurement of physical activity in cancer survivors-a comparison of the HUNT 1 Physical Activity Questionnaire (HUNT 1 PA-Q) with the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) and aerobic capacity. Support Care Cancer (2013) 21:449458 doi: 10.1007/s00520-012-1530-8. Pubmed: 22797861.

Bertheussen GF, Kaasa S, Hokstad A, Sandmæl JA, Helbostad JL, Salvesen Ø, Oldervoll LM. Feasibility and changes in symptoms and functioning following inpatient cancer rehabilitation. Acta Oncologica 51: 1070 - 1080 (2012) doi: 10.3109/0284186X.2012.699684 | Pubmed: 22809167.

Sandmæl JA. Measurment of physical activity by use of activity monitoring in cancer patients. MSc-avhandling NTNU, Trondheim (2012. Les et sammendrag.

Oldervoll L et al. Level of anxiety and depression among cancer survivors attending an inpatient rehabilitation program. European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium København, Denmark (2012).

Oldervoll L et al. What characterizes the cancer survivors that are referred to an inpatient rehabilitation program? European Cancer Rehabilitation & Survivorship Symposium København, Denmark (2012).