Hopp direkte til innhold

iTrain: Langsiktig og helhetlig telerehabilitering av KOLS-pasienter

Rehabilitering av mennesker med kols ved instruksjon, veiledning og oppfølging via internett.

Prosjektleder: Paolo Zanaboni (NST)

Status: Pågående

Varighet: 2014 - 2016

Sykdommer i åndedrettsorganene er den tredje hyppigste dødsårsaken i Norge. KOLS pålegger en betydelig byrde i form av funksjonshemming, nedsatt livskvalitet, og høye helseutgifter. Tiltak som kan begrense sykehusinnleggelser kan vesentlig redusere den totale belastningen av denne sykdommen.

Prosjektet er en randomisert kontrollert studie av en KOLS telemedisintjeneste. Denne forskningsstudien vil gi pasienter med KOLS mulighet til å bli instruert, veiledet og fulgt opp av en fysioterapeut i trening hjemme. Pasienter vil få tilgang til en internett-side som kurser dem og hjelper dem med mestring.

Prosjektet skaffer utstyr for å følge med deltakerenes helsetilstand, samt tredemølle til treningsøkter hjemme. Fysioterapeuten vil veilede under trening, og kanskje sette opp felles treningsøkter for flere av deltakerne i studien samtidig.

Prosjektgruppe

  • Paolo Zanaboni, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin - prosjektleder
  • Richard Wootton, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
  • Audhild Hjalmarson, Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Linda Lien, LHL-klinikkene Skibotn
  • Anne Holland, La Trobe University
  • Birthe Irene Dinesen, Aalborg Universitet

Registrering av prosjektet

Ekstern finansiering

Prosjektet har mottatt støtte fra Norges forskningsråd (KLINISKFORSKNING) og Helse Nord.