Hopp direkte til innhold

Kan kondisjonen fortelle hvor lenge man lever?

Etablering av en ikke-invasiv modell for fremtidige kardiovaskulære hendelser for hjertepasienter

Prosjektets tittel: Hjerteliv

Prosjektleder: Øivind Rognmo (NTNU)

Status: Pågående

Varighet: 2013 - 2014

Både hos friske og hos pasienter med hjerte/karsykdom sier kondisjonsnivået mye om din forventede livslengde, og om du kan regne med å leve uten hjertesykdom.

Prosjektgruppen har tidligere laget en modell som kan anslå kondisjonen hos friske personer ved hjelp av et enkelt spørreskjema, der du blant annet blir spurt om mosjonsvaner, hvilepuls og omkrets rundt midjen. Modellen er validert i et utvalg av HUNT-undersøkelsen.

Nå ønsker prosjektgruppen å teste ut en tilsvarende modell for hjertepasienter. Vi vil undersøke om faktisk målt maksimalt oksygenopptak (VO2peak) og anslått VO2peak basert på modellen tilpasset hjertepasienter kan benyttes til prediksjon av fremtidig prognose. 

Utvalget består av 4500 hjertepasienter henvist til LHL-klinikkene Feiring og Røros i perioden 2004-2013, med oppfølgingstid 5 år. Data skal kobles mot Dødsårsaksregisteret. Dataene er allerede samlet inn som del av det ordinære rehabiliteringsoppholdet.

Prosjektgruppe

  • Øivind Rognmo, Norges teknisk-vitenskapelige universitet - prosjektleder
  • Harald Engan, LHL-klinikkene Røros
  • Jostein Grimsmo, LHL-klinikkene Feiring
  • Ulrik Wisløff, LHL-klinikkene og Norges teknisk-vitenskapelige universitet - hovedveileder

Registrering av prosjektet

Ekstern finansiering

Prosjektet har mottatt støtte fra LHL-klinikkenes fond for forskning og utvikling.