Hopp direkte til innhold

Kosthold og trening under strålebehandling

Klarer man å endre livsstil under en periode med strålebehandling av hone/hals-kreft, eller bør man vente til etter at behandlingen er avsluttet?

Strålebehandling med eller uten cellegift er en vanlig behandling av kreftpasienter. Dette kan ha mange bivirkninger, som nedsatt apetitt, vekttap og redusert muskelstyrke og fatigue. Prosjektet vil studere om pasienter med kreft i hode eller hals klarer å endre kosthold eller treningsvaner under eller etter en periode med strålebehandling.

Trening og kosthold kan motvirke tap av muskelmasse

Tidligere studier har vist at ernæringstilskudd og fysisk trening hver for seg kan motvirke tap av muskulatur. Imidlertid mangler man systematiske studier av kosttilskudd i kombinasjon med trening, og men vet også lite om hvordan slike intervensjoner best skal times - klarer pasientene å gjennomføre et slikt opplegg mens strålebehandlingen pågår, eller bør man vente til behandlingen er avsluttet?

Skal intervensjonen starte under eller etter perioden med strålebehandling?

I studien får kreftpasientene næringstilskudd og ernæringsveiledning, og skal også drive styrketrening. Programmet blir gjennomført enten mens strålebehandlingen pågår, eller to til åtte uker etter at den er avsluttet. Man skal se på om pasientene klarer å gjennomføre programmet, og hva som virker best. 

Pasientenes erfaring er viktig

I tillegg til å måle deltakelse og virkning på vekt, styrke og muskelmasse, blir pasientene intervjuet om sine erfaringer og synspunkter på intervensjonen. 

Prosjektgruppe

 • Jon Arne Sandmæl, LHL-klinikkene Røros 
 • Line Oldervoll, LHL-klinikkene - veileder

Prosjektet er del av et hovedprosjekt med en større prosjektgruppe:

 • Jo-Åsmund Lund, St Olavs Hospital
 • Sigbjørn Smeland, Oslo universitetssykehus
 • Truls Raastad, Norges Idrettshøgskole
 • Lene Thorsen, Oslo universitetssykehus
 • Tora Solheim, St Olavs Hospital
 • Asta Bye, Oslo universitetssykehus
 • Trude Rakel Balstad, Norges teknisk-vitenskapelige universitet
 • Guro Birgitte Stene, Norges teknisk-vitenskapelige universitet
 • Helmut Abendstein, St Olavs Hospital
 • Jan Evensen, Oslo universitetssykehus

Registrering av prosjektet 

Ekstern finansiering

Prosjektet har mottatt støtte fra Stiftelsen DAM.

Prosjektets tittel: Livsstilsintervensjon for hode-halskreft

Prosjektleder: Jon Arne Sandmæl

Status: Pågående

Varighet: 2014 - 2017