Hopp direkte til innhold

Hjertescreening av deltakere i kondisjonskrevende konkurranser

Kan målrettet screening, ved hjelp av spørreskjema og risikoskåring, av senior kvinner og menn som konkurrerer i kondisjonsidretter være egnet til å avdekke hjertesykdom som tilsier ytterligere utredning og behandling?

Hensikten med screeningen vil være å forebygge muligheten for plutselig død eller alvorlig hendelse under trening eller konkurranse. 40 personer med positive funn på spørreskjema og/eller risikoskåring og 40 alders-matchede kontroller vil gjennomgå kliniske undersøkelser, arbeidsbelastningstest (CPET) og ekkokardiografi. Basert på funnene vil det bli gjort statistiske vurderinger på hvorvidt egenscreeningen kan avdekke hjertesykdom. 

Registrering av prosjektet

Regional etisk komitè: 2015/2385

Finansiering

  • Stiftelsen fondet til fremme av idrettsmedisin
  • LHLs FoU fond 

Prosjektets tittel: Masterscreen

Prosjektleder: Jostein Grimsmo

Status: Pågående

Varighet: 2016 - 2018

Sted: LHL-klinikken Feiring
Jostein Grimsmo

Jostein Grimsmo

Idrettslege. Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.
LHL-sykehuset Gardermoen

PhD på fysisk funksjon, sykelighet og dødelighet og forekomst av atrieflimmer hos middelaldrende og eldre birkebeinere.

Jostein ble ansatt ved Hjerterehabiliteringsavdelingen ved Feiringklinikken i 2001 og i FoU i LHL fra 2014. Arbeidet perioder deltid i Gjensidige Forsikring og kortere periode i Olympiatoppen. Kombinert avdelingsoverlege hjerterehabiliteringsavdelingen og Avdelingsleder Kvalitet og FoU fra 2016. I FoU ansvarlig for forskningsvirksomheten i LHL på forskning relatert til hjerte.

https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=12680