Hopp direkte til innhold

Hjertescreening av deltakere i kondisjonskrevende konkurranser

Kan målrettet screening, ved hjelp av spørreskjema og risikoskåring, av senior kvinner og menn som konkurrerer i kondisjonsidretter være egnet til å avdekke hjertesykdom som tilsier ytterligere utredning og behandling?

Prosjektets tittel: Masterscreen

Prosjektleder: Jostein Grimsmo

Status: Pågående

Varighet: 2016 - 2018

Sted: LHL-klinikkene Feiring

Hensikten med screeningen vil være å forebygge muligheten for plutselig død eller alvorlig hendelse under trening eller konkurranse. 40 personer med positive funn på spørreskjema og/eller risikoskåring og 40 alders-matchede kontroller vil gjennomgå kliniske undersøkelser, arbeidsbelastningstest (CPET) og ekkokardiografi. Basert på funnene vil det bli gjort statistiske vurderinger på hvorvidt egenscreeningen kan avdekke hjertesykdom. 

Registrering av prosjektet

Regional etisk komitè: 2015/2385

Finansiering

  • Stiftelsen fondet til fremme av idrettsmedisin
  • LHLs FoU fond 

Publisert 15.05.2018