Hopp direkte til innhold

Risiko forbundet med høyintensiv kondisjonstrening hos hjertepasienter

Er det sikkert å trene på høy intensitet under rehabilitering av hjertepasienter?

Studiens formål er å bidra med kunnskap omkring sikkerhet ved å trene på høy intensitet under rehabilitering av hjertepasienter. Alle pasienter som har gjennomgått hjerterehabilitering ved LHL-klinikkene Feiring og Røros over en 5-års periode inngår i studien.

Gjennomført trening med høy og middels intensitet summeres opp og alle alvorlige hendelser registreres for å vurdere risiko.

Prosjektgruppe

  • Jostein Grimsmo, LHL-klinikken Feiring - prosjektleder
  • Ulrik Wisløff, Norges teknisk-vitenskapelige universitet

Prosjektleder: Jostein Grimsmo

Status: Avsluttet

Varighet: 2009 - 2011

Sted: LHL-klinikken Feiring