Hopp direkte til innhold

Shuttle Walk Studie

Kan Shuttle walk test brukes for å måle maksimal fysisk kapasitet ved kreftrehabilitering?

Prosjektleder: Jon Arne Sandmæl

Status: Pågående

Varighet: 2015 - 2016

Testing for optimal treningsdosering

Det er i dag veldokumentert at fysisk trening gir bedring spesielt på fysisk funksjon hos kreftpasienter. For å muliggjøre optimal individuell treningseffekt gjennom riktig treningsdosering er testing av fysisk kapasitet anbefalt. Måling av VO2-peak regnes som gullstandard for testing av kardiovaskulær kapasitet, men testen krever kostbart utstyr og kvalifisert testpersonale. Gode felttester av enklere karakter vil være til nytte ved ulike rehabiliteringsprogram for kreftpasienter, men per i dag er få slike tester validert.

Validering av Shuttle walk test

Hensikten med denne studien er å validere Modified Incremental Shuttle Walk Test (MSWT) for kreftpasienter opp imot i gullstandarden VO2-peak. Siden MSWT er en test som krever lite utstyr og enkel opplæring vil validering av denne være klinisk relevant da den kan implementeres som en standard felttest for maksimal fysisk kapasitet i ulike rehabiliteringsprogram.

Prosjektgruppe 

Jon Arne Sandmæl
Øystein Koiedal (drifter prosjektet)
Line Oldervoll

Registrering av prosjektet 

Regional etisk komitè: 2015/1202