Hopp direkte til innhold

Annet helsefaglig

2012-2014

Edvardsen A, Fjeldstad OM. Kronisk lungesykdom og  konsekvenser for bilkjøring og flyreiser. Indremedisineren 4/2014: 30 - 33 (2014). Les artikkelen..

Melsom M, Skjørten I, Pedersen U. KOLS – rehabilitering. Indremedisineren 4/2014: 34 - 35 (2014).

Edvardsen A. KOLS og flyreise - behov for supplerende oksygen? BestPractice Lungemedisin 8 (juni 2013): 11 - 13 (2013). 

Fra prosjektet Opp i det blå - kronisk lungesykdom og flyreise.

Oldervoll LM, Rønning M. Hjelper mennesker til økt livskvalitet. Om kreftrehabilitering ved Røros Rehabilitering. Kreftsykepleie 28 (4): 22 - 27 (2012). 

Rønning M, Oldervoll LM. Berget i Bergstaden. Magasinet HELSE 02/11: 30 - 31 (2012).

Grimsmo J. Er det farlig å trene hardt? Tidsskrift for norsk lægeforening 132: 263 (2012) doi: 10.4045/tidsskr.11.1465 | Pubmed: 22314722.
Fra prosjektet Risiko forbundet med høyintensiv kondisjonstrening hos hjertepasienter.

2009-2011

Hvinden K. Etablering av lærings- og mestringssentra - historie, grunnlagstenkning, innhold og organisering. Side 48 - 62 i Læring og Mestring – et helsefremmede perspektiv i praksis og forskning. A Lerdal & MS Fagermoen (red). Gyldendal (2011).

Hansen FB, Mengshoel AM. Effekt av ADL-trening for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom - en randomisert kontrollert studie. Ergoterapeuten 3: 38 - 46 (2011).
Fra prosjektet ADL-trening i lungerehabilitering for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom.

Grimsmo J, Arnesen H. The relationship between exercise and the healthy heart: trouble in paradise? Expert review of cardiovascular therapy 8: 1047 - 1048 (2010) doi: 10.1586/erc.10.69 | Pubmed: 20670180.
Fra prosjektet Birk-opp.

Veel T, Bugge JF, Kirkebøen KA, Pleym H. Anestesi ved åpen hjertekirurgi hos voksne. Tidsskrift for norsk lægeforening 130: 618 - 622 (2010) doi: 10.4045/tidsskr.08.0371 | Pubmed: 20349009.

Christensen CC, Grongstad A, Pedersen U, Emtner M. Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Kapittel 28 i "Aktivitetshåndboken. Fysisk aktivitet i forebygging og behandling" (R Bahr, red). Helsedirektoratets faktahefter : 374 - 386 (2009). Les publikasjonen på Helsedirektoratets nettsider

2006-2008

Akerø A, Edvardsen A, Christensen CC. Å fly med lungesykdom - viktig å tenke på. Allergi i praksis 2: 28 - 29 (2008).

Edvardsen A. Borg CR10 skala. Fagblad for lungesykepleiere 1/2008: 7 - 8 (2008).

Edvardsen A. Ergospirometri. Fagblad for lungesykepleiere 3/2007: 6 - 8 (2007).

Nohre Ø. Gangtester på Glittreklinikken. Fagblad for lungesykepleiere 3/2007: 5 (2007).

Haave E, Skumlien S, Engvik H. Norsk versjon av The Perceived Quality of Life Scale: brukt på pasienter med alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og friske voksne personer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 44: 735 - 740 (2007). Les artikkelen.
Fra prosjektet Livskvalitet, helsestatus og mestringsevne hos kols-pasienter.

Christensen CC. Er det farlig å fly hvis du har lungesykdom? Lungeposten 6: 10 - 1 (2006).
Fra prosjektet Lavt trykk, arbeid og hypoksemi hos kols-pasienter.

Edvardsen A. Oksygen og oksygenutstyr i forbindelse med LTOT. Lungeposten 6: 12 - 13 (2006).

2003-2005

Haave E. Psykologi og astma - noen utvalgte emner. Side 81 - 105 i Selvregulering, personlighet og helse. Et psykofysiologisk og psykosomatisk perspektiv. AO Faleide (red). Unipub (2005).
Fra prosjektet Livskvalitet, helsestatus og mestringsevne hos kols-pasienter.

Morland L, Gulsvik A. Nye analysemetoder av blod for påvisning av tuberkulose. Tidsskrift for norsk lægeforening 125: 2995 - 2996 (2005) Pubmed: 16276391 .

Christensen CC og medarb. Helsemessige problemer med flyging. Allergi i praksis nr 3: 18 - 23 (2003).
Fra prosjektet Lavt trykk, arbeid og hypoksemi hos kols-pasienter.

Haave E. Selvopplevd helsestatus og forventet mestring av pustevansker hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Lungeforum 13 (sept): 23 - 27 (2003).
Fra prosjektet Livskvalitet, helsestatus og mestringsevne hos kols-pasienter.

Christensen CC. Respirasjonsfysiologiske kasuistikker. Lungeforum 13 (04): 5 - 16 (2003).

Haave E, Engvik H. Astma, negativ affekt og personlighet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 40: 750 - 757 (2003).

2000-2002

Morland L. Reduksjon i årlig antall akuttinnleggelser etter lungerehabilitering. Lungeforum 10: 63 (2000).