Hopp direkte til innhold

2015-2017

Holmedahl NH. Assessment of nocturnal versus daytime gas exchange in stable COPD, with emphasis on hypoventilation during spontaneous sleep and in sleep influenced by alcohol or zopiclone. PhD-avhandling Universitetet i Bergen (2015). Les avhandlingen på nettsidene til UiB. 
Fra prosjektet Kols og hvileløs søvn.

Vesteng LK. Effekter av inspiratorisk kapasitet og dyspné ved tilførsel av ekstra oksygen under anstrengelse hos pasienter med kronisk obstruktiv lungeykdom. MSc-avhandling Universitetet i Oslo (2015). Les sammendrag av avhandlingen på UiO.
Fra prosjektet Effekt av supplerende oksygen under fysisk aktivitet på ventilasjon og dyspné hos kolspasienter.

2012-2014

Edvardsen A. Flying with COPD. Prevalence of sympoms, preflight assessment and in-flight supplemental oxygen. PhD-avhandling Universitetet i Oslo (2013). Les avhandlingen.
Fra prosjektet Opp i det blå - kronisk lungesykdom og flyreise.

Aurmo K. Sammenheng mellom Antonovskys ”Sense of Coherence” og helserelatert livskvalitet hos personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). En longitudinell studie av pasienter med kols som har deltatt på lungerehabilitering. MSc-avhandling Høgskolen i Oslo og Akershus (2013). Les avhandlingen.
Fra prosjektet “Sense of Coherence” og helserelatert livskvalitet hos personer med kols.

Hoaas H. Endringer i submaksimal utholdenhet, ventilatoriske forhold og helserelatert livskvalitet etter 4 ukers lungerehabilitering ved LHL Helse A/S Skibotn Rehabilitering - En kvalitetssikringsstudie. MSc-avhandling Høgskolen i Bergen (2013). Les masteroppgaven
Fra prosjektet Effekt av lungerehabilitering på utholdenhet, ventilasjon og helserelatert livskvalitet.

Økern M. Sykepleieres erfaringer med å bruke empowermentideologien i praksis. MSc-avhandling Høgskolen i Oslo og Akershus (2012). Les oppgaven.
Fra prosjektet Empowerment i praksis.

Johnsen P. The Ceiling Effect: The 6MWT or “Glittreprotokollen” in COPD Patients with High Initial Functional Capacity. BSc-avhandling Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven, The Netherlands (2012). Les bacheloroppgaven.

Pedersen U. Lungesyk men frisk nok for arbeid. Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols. MSc-avhandling Universitetet i Oslo (2012). Les avhandlingen på UiO
Fra prosjektet Fysisk form og sykefravær.

Weberg M. Inpatient cardiac rehabilitation and changes in self-reported health related quality of life - a pilot study. MSc-avhandling Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden (2012).
Fra prosjektet Hjerterehabilitering og livskvalitet.

Sandmæl JA. Measurment of physical activity by use of activity monitoring in cancer patients. MSc-avhandling NTNU, Trondheim (2012). Les sammendraget
Fra prosjektet Gjennomførbarhet av kreftrehabilitering.

Brenne, BA. Support, will, and identity. Working life and musculoskeletal pain.. MSc-avhandling Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (2012). Avhandlingen p�� NTNUs sider.
Fra prosjektet Muskel-skjelettplager og arbeidsliv.

2009-2011

Aandstad H. Livsstilstudien. Kondisjon, fysisk aktivitetsvaner og helserelatert livskvalitet hos personer med økt risiko for hjerte- og karsykdom. MSc-avhandling Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (2011). Les avhandlingen
Fra prosjektet Livsstilstudien-Kondisjon, fysisk aktivitetsvaner og livskvalitet hos personer med risiko for hjerte- og karsykdom.

Grimsmo J. Cardiorespiratory function, atrial fibrillation and cardiovascular health effects of long-term endurance training in three different age groups of former or current long distance cross-country skiers. A 28-30 year follow-up study. PhD-avhandling Universitetet i Oslo (2011). Les avhandlingen. 
Fra prosjektet Birk-opp.

Asphaug T. Gruppeprosesser og individuell måloppnåelse. MSc-avhandling Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (2011). 

Kjensli A. Brittle bones and small lungs. Osteoporosis in COPD patients - prevalence and effect on interpretation of lung function . PhD-avhandling Universitetet i Oslo (2010).
Fra prosjektet Skjøre knokler og små lunger.

Haugland H. “Second hand people.” En kvalitativ studie av røykende kolspasienters røykedebut, sykdomsutvikling og røykeslutt som behandling. MSc-avhandling Universitetet i Oslo (2010). 

Sundfør IE. "Men jeg kan jo støvsuge…" En kvalitativ studie om endring av arbeidsvaner og bevisstgjøring av energibesparende arbeidsmetoder for personer med KOLS. MSc-avhandling Høgskolen i Oslo (2010). Les masteroppgaven.
Fra prosjektet Arbeidsvaner og energisparing for personer med kols.

Hansen FB. ADL- trening og selvopplevd aktivitetsutførelse for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom. MSc-avhandling Universitetet i Oslo (2010). Les masteroppgaven.
Fra prosjektet ADL-trening i lungerehabilitering for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom.

Grongstad A. Leg strengthening in COPD, two modalities. Effects on muscle strength, work economy and pulmonary function. MSc-avhandling NTNU, Trondheim (2009). Les masteroppgaven.
Fra prosjektet Sterke ben - bedre pust.

Hollan I. Vascular Inflammation in Rheumatic and Non- rheumatic Patients: A Controlled Study of Biopsy Specimens Obtained During Coronary Artery Surgery (Feiring Heart Biopsy Study). PhD-avhandling Universitetet i Oslo (2009). Les avhandlingen.
Fra prosjektet Feiring Hjertebiopsiprosjekt.

Hilmarsen CW. Quality of life in COPD, is it measurable? MSc-avhandling Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (2009).

2006-2008

Skumlien S. Assessment of function and effects of rehabilitation in men and women with chronic obstructive pulmonary disease. PhD-avhandling Universitetet i Oslo (2008).
Fra prosjektet Effekt av lungerehabilitering på funksjonsnivå og helserelatert livskvalitet.

Haave E. Perceived health status and quality of life: measurements and changes after a short inpatient rehabilitation programme for female and male COPD patients. PhD-avhandling Universitetet i Oslo (2008). Les avhandlingen på UiO
Fra prosjektet Livskvalitet, helsestatus og mestringsevne hos kols-pasienter.

Christensen CC. Effects of low atmospheric pressure and exercise on hypoxaemia in patients with chronic lung disease. Dr med-avhandling Universitetet i Oslo (2006).
Fra prosjektet Lavt trykk, arbeid og hypoksemi hos kols-pasienter.

Edvardsen A. Effect of high dose oxygen on dyspnea and exercise tolerance in patients with chronic obstructive pulmonary disease given long term oxygen treatment. MSc-avhandling Universitetet i Oslo (2006). Les masteroppgaven.
Fra prosjektet Oksygen, andpustenhet og fysisk aktivitet.

Gardseth IF. KOLS og underernæring : en undersøkelse av ernæringsintervensjon ved Røros Rehabiliteringssenter. MSc-avhandling Universitetet i Oslo (2006). Les masteroppgaven på DUO.Uio