Hopp direkte til innhold

2015-2017

Nilsen MS. Sluttrapport - Det spirer og gror, på 70 grader nord. Rapport Extrastiftelsen (2015). Les sluttrapporten på Extrastiftelsens websider
Fra prosjektet Det spirer og gror, på 70 grader nord.

Kvaal L. Sluttrapport Raskere frisk og hel igjen. Fokus på pasienter med alvorlig infeksjon etter hjerteoperasjon.. Rapport Extrastiftelsen (2015). Les sluttrappporten
Fra prosjektet Raskere frisk og hel igjen.

Sandmæl JA, Oldervoll LM. Sluttrapport Gode pasientforløp. Oppfølging av forskning og utviklingsarbeid i forbindelse med tilbud om rehabilitering for kreftpasienter ved LHL-klinikkene Røros. LHL-klinikkene intern rapport (2015). Les rapporten
Fra prosjektet Gode pasientforløp.

2012-2014

Kristiansen K, Røisli IO, Mølstad P. Livskvalitet hos RFA-pasientene. LHL-klinikkene intern rapport (2014). Les rapporten.
Fra prosjektet Et bedre liv med ablasjonsbehandling.

Haugland H. Sluttrapport KLAR. LHL-klinikkene intern rapport (2013). Les rapporten
Fra prosjektet KLAR.

Sigurdadottir H. Det er bare å ringe. Samhandling mellom Kolslinjen og primærhelsetjenesten. LHL-rapport (2013). Les rapporten.
Fra prosjektet Det er bare å ringe.

Hansen FB, Kristiansen I. Sette noen grenser, sprenge noen grenser. Tilpasset rehabilitering for unge voksne med kronisk lungesykdom. LHL-klinikkene intern rapport (2013). Les rapporten.
Fra prosjektet Sette noen grenser, sprenge noen grenser. Tilpasset rehabilitering for unge voksne med kronisk lungesykdom.

Myrene LP. Sluttrapport Trygg og sterk. (2013). Les sluttrapporten på Extrastiftelsens websider.
Fra prosjektet Trygg og sterk.

Bjørnsborg E, Næss HT. Sluttrapport for prosjektet “Rask i vendinga”. Hvordan kan vi diagnostisere KOLS i et tidlig stadium, og stimulere pasienten til helsefremmende adferd? Oslo Universitetssykehus (2012). Les rapporten.
Fra prosjektet Rask i vendinga. Samhandling med primærhelsetjenesten.

Norsk Faggruppe for Lungeergoterapeuter. Prosjektrapport: En evaluering av Norsk Faggruppe for Lungeergoterapeuter sitt informasjonsmateriell om bruk av energibesparende arbeidsmetoder for personer med lungesykdom. NFLE (2012). Les sluttrappporten.
Fra prosjektet Evaluering av Norsk Faggruppe for Lungeergoterapeuter sitt informasjonsmateriell om bruk av energibesparende arbeidsmetoder for personer med lungesykdom.

Alme K, Hilmarsen CW, Bendixvoll I, Gullikstad LR, Oldervoll L. Livsstilsendringer etter institusjonsbasert rehabilitering ved diabetes type 2 og samtidig hjerte- eller lungesykdom. (2012). Les rapporten på REKs hjemmesider
Fra prosjektet Langtidseffekt av livsstilsendringer ved diabetes type 2.

2009-2011

LHL. Sluttrapport sjåførsjekken. Forebyggende helsearbeid blant yrkessjåfører. LHL-rapport (2011). Les rapporten.
Fra prosjektet Sjåførsjekken.

Team 2 Glittre. Prosjektrapport Tverrfaglig veiledning. LHL-klinikkene intern rapport (2011). Les rapporten.
Fra prosjektet Utvikling av det tverrfaglige samarbeidet.

Næss HT. En bedre hverdag. Opplæring av pårørende til pasienter med kols. (2010). Les rapporten.
Fra prosjektet En bedre hverdag. Opplæring av pårørende til personer med kols.

Haave E, Elseth E, Melås K. Mål- og motivasjonsdagbok i lungerehabilitering. Rapport Extrastiftelsen (2010). Les rapporten på Extrastiftelsens hjemmesider.
Fra prosjektet Motivasjonsdagboka.

Castilla ÅL. Sluttrapport LHL-prosjekt Etablering av en gratis hjelpetelefon for mennesker med kols, deres pårørende, fagpersonell og befolkningen for øvrig. LHL-rapport (2009). Les rapporten.
Fra prosjektet Kolslinjen.

Bendheim M. Sluttrapport Kvalitetsprosjektet. LHL-klinikkene intern rapport Glittre (2009). Les rapporten
Fra prosjektet Kvalitetsprosjektet.

2006-2008

Frank GB. Hjerterehabilitering i Helse Sør Øst 2007/2008. (2008). Les rapporten
Fra prosjektet Frisk som en fisk- hva nå? – tilbud og trening lokalt.

Helgesen J, Grønvold B. Hvordan har pasienten det etter at CPAP er tilpasset? LHL-klinikkene intern rapport (2007). Les rapporten.
Fra prosjektet Tilpasning av CPAP til kolspasienter.

Hvinden K, Haugland H. Utvikling og utprøving av et røykesluttilbud tilpasset mennesker med kronisk lungesykdom. LHL-klinikkene intern rapport (2007). Les rapporten
Fra prosjektet Skreddersydd røykeavvenning.

Amdal G, Sundfør IE. Etablering av lærings- og mestringssenter på Glittreklinikken - Sluttrapport. LHL-klinikkene intern rapport (2007).  
Fra prosjektet Etablering av LMS på Glittre.

Steen JE, Steen A (Arbeidsforskningsinstituttene). Evaluering av Kolslinjen. (2007). Les rapporten
Fra prosjektet Kolslinjen.

Dager TN. “Jeg har vel ikke direkte sagt til noen at jeg har KOLS”. LHL-rapport (2006).
Fra prosjektet Kolspasienters livssituasjon.

2000-2002

Lorentsen Ø. Leve med lungesykdom. LHL-klinikkene intern rapport (2000).