Hopp direkte til innhold

Å leve med oksygenbehandling (2011)

Formålet med prosjektet er å lage en brosjyre som omhandler alle aspekter ved bruk av oksygen, myntet på brukeren, pårørende og helsepersonell.

Prosjektleder: Anne Edvardsen

Status: Pågående

Varighet: 2012 - 2012

Bakgrunn

For noen pasienter med alvorlig lungesykdom vil behandling med langtidsoksygen (LTOT) bli en realitet i sykdommens siste fase. Behandlingen vil vare livet ut og innebærer til dels store praktiske konsekvenser for brukeren. Oksygenet gis på nesekateter fra en beholder, og bruk av oksygen krever god kunnskap om både selve utstyret, men også forholdsregler knyttet til gassen oksygen og kjennskap til hvordan oksygenet skal og kan brukes i de ulike hverdagssituasjonene.

Prosjektet "Å leve med oksygenbehandling" ble iverksatt for å få laget en enkel og brukervennlig informasjonsbrosjyre som omhandler alle aspekter ved bruk av LTOT.

Målsetting

Gi veiledning og gode råd som vil kunne gi en tryggere hverdag for både brukeren og pårørende, samt praktisk informasjon til helsepersonell i førstelinjetjenesten.

Gjennomføring

Prosjektet var fullfinansiert av ExtraStiftelsen og ble i sin helhet utført i 2012 ved Glittreklinikken. LHL Helses lungesykehus Glittreklinikken er et sykehus for utreding, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom, og det tverrfaglige helsepersonellet på klinikken har bred erfaring av alle aspekter ved LTOT. Helsepersonell ved klinikken har i samarbeid med oksygenbruker, journalist og kommunikasjonsbyrå utarbeidet brosjyren.

Resultater og resultatvurdering

Brosjyren "Til deg som bruker oksygen" er myntet både på brukeren, pårørende og helsepersonell i førstelinjetjenesten. I brosjyren forklares de tekniske sidene; hvordan de ulike utstyrene fungerer, sikkerhetsregler, service og levering. Vi presenterer så en brukers erfaringer "Det er ikke farlig å begynne med oksygen". Dette avsnittet er et viktig og ærlig bidrag.

Neste avsnitt er viet det å være i aktivitet og trene med oksygen, her har ergoterapeut og fysioterapeut bidratt med gode og konkrete råd til en aktiv hverdag. Vi ønsker at oksygenbrukeren skal kunne reise, men det krever planlegging. I brosjyren gir vi konkrete tips som vi håper kan bidra til å gjøre reisen lettere. Vi håper at brosjyren vil være til god hjelp og støtte for oksygenbrukeren.

Videreføring

Brosjyren "Til deg som bruker oksygen" skal inngå i LHLs brosjyrebibliotek, og den vil etter prosjektets slutt bli administrert og oppdatert av LHL. LHL distribuerer brosjyren kostnadsfritt.

Her kan du lese og laste ned brosjyren

Brosjyren kan bestilles i nettbutikken