Hopp direkte til innhold

Blåskoghytta (2004)

Målet var å skape et sosialt fellesskap der kronisk syke og funksjonshemmede som har vanskelig for å komme ut i naturen, skal få tilbud om hesteskyss til ei hytte på Hitra.

Prosjektleder: Anne Broholm, LHL Hitra

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2005 - 2006.

I tillegg skal det arrangeres foredrag om sammenhengen fysisk aktivitet og helse på de ulike gruppeturene. Turene skal gå hver tredje uke i barmark-sesongen.

”Blåskoghytta” er navnet på Hitra idrettslag sin hytte som ligger ca 7 km fra Fillan sentrum. Flott veg er bygget frem til hytta og det er rasteplasser langs veien med ca 1 km i mellom. Fin veg å gå på i naturskjønne omgivelser, og brei nok til hest med vogn. Prosjektet vårt skulle gå ut på å bruke hytta (den er åpen for alle) som samlingspunkt. Altså: Få folk opp av godstolen og ut i naturen. De som ikke var i stand til å gå,  kunne bli kjørt med hest og vogn.

Bakgrunn

Mange hjerte og lungesyke og andre med kroniske sykdommer har mindre mot og tiltak til å komme seg ut i naturen. Etter hvert vet vi mye om konsekvensene av inaktivitet som gir mange negative utslag på den fysiske og psykiske helsetilstanden, og reduserer livskvaliteten. Det var ikke noe aktivitetstilbud til kronisk syke i vår kommune og dette ville vi gjøre noe med ved å skape et tilbud. Tilbudet skulle gå ut på å få folk aktive og være med i et fellesskap med andre.

Mål

Vårt mål var å få folk opp av godstolen og ut i naturen for å oppleve felles glede av naturopplevelser, inspirasjon og glede i fellesskap med andre.

Gjennomføring

Da prosjekt ”Blåskoghytta” skulle starte,  viste det seg at for mye regn hadde gjort veien dårlig slik at vi ikke fikk bruke den til hesteskyss. Det ble derfor søkt om å få benytte andre hytter og plasser, og det ble innvilget. Vi har samarbeidet med Kvalvika- Hest og Aktivitetssenter. De har stilt med hest og vogn. Vi startet turene fra et samlingspunkt og kom tilbake til samlingspunktet. Enkelte ble transportert med hesteskyss hele turen, noen gikk så langt de klarte og ble plukket opp av hesteskyssen når kreftene tok slutt. De sprekeste gikk hele turen som gjerne varte en times tid eller mer. Sosialt samvær med bespisning, trekkspillmusikk, sang, konkurranser og historisk oversikt om plassene, var faste innslag.

Resultat

Resultatet var 8 turer i 2005 og 2 turer i 2006. Prosjektets målgruppe var 18 – 67 år, men det ble 18 – 91 år. På første turen var det bare 12 personer som deltok. Skepsisen var stor. ”Hva var det styret i LHL skulle ha folk med på?” Stor var overraskelsen vi fikk da vi mottok påmelding til 23 personer på neste tur. Her var det klart at jungeltelegrafen hadde gått. Folk forsto at vi bare ønsket å aktivisere dem, at de selv bestemte farten, og at vi var der for å ta oss av og hjelpe dem.

Det å få være med på aktiviteter med naturopplevelser og sosialt samvær har bedret både den fysiske og psykiske helsetilstanden, mener vi. Mange av deltagerne har fått mer trygghet på seg selv hva de mestrer og deltar i dag i forskjellige trimaktiviteter LHL Hitra driver nå faste trimkvelder som er en videreføring av dette aktivitetsprosjektet. Vi som har jobbet med dette prosjektet synes det har vært veldig givende. Det er godt å se at personer som før knapt gikk til postkassen nå har fått en helt annen hverdag og livskvalitet.

Videreføring

Vi planlegger å videreføre prosjektet i en litt annen form og med funksjonshemmede barn.

 

Last ned sluttrapport