Hopp direkte til innhold

En bedre hverdag (2004)

Prosjektet skul sette i verk en rekke systematiske tiltak for å skape en bedre hverdag for mennesker i Sørreisa som har kols.

Prosjektleder: Svein-Roald Østrem, LHL Sørreisa

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2005- 2008.

Bakgrunn

En økning i problemstillingen KOLS og astma gav det lokale lag av LHL idèen om et prosjekt for å gjøre hverdagen bedre for de som ble rammet av dette. Det ble lagt vekt på bedre informasjon om årsaksforhold, hverdagssituasjonen og medisinske hjelpemidler. Pasientene som hadde en tendens til å lukke seg inne, måtte får et bedre tilbud om sosialt nettverk.

Målsetting

Via kontakt med det kommunale helsevesen, hjemmehjelptjenesten og eksterne rehabiliteringsinstitusjoner skulle det bindes sammen en informasjonstjeneste. Dessuten skulle det sosiale nettverk styrkes. Det skulle også vies oppmerksomhet spesielt til barn- ungdom med astma. Skadevirkningen av røyking har hatt en brei plass.

Gjennomføring

Prosjektet er gjennomført uten innleid prosjektlederkompetanse, men av lokal prosjektgruppe tilknyttet LHL-lokallag i Sørreisa.Til kommunikasjon er valgt lokalavisa, kommunens Ka skjer og telefoner.
Informasjonsarbeidet er blitt knyttet opp mot lokal helsetjeneste, Elisabethsenteret og eksternt fagpersonell. Prosjektplanen var grunnlaget for gjennomføringen og i stor grad blitt fulgt. Tiltak overfor barn- og ungdom med astma er ikke blitt gjennomført, men erstattet med et betydelig engasjement overfor ungdomsskolen om skader ved røyking.

Resultater

Av oppnådde resultater nevnes: Større kunnskap om KOLS og astma, markering av skadevirkning av røyking, samarbeide med offentlig helsepersonell og sterkere sosialt nettverk mellom de som er berørt av problemet.

Videreføring

Det er ikke innenfor prosjektgruppen noen konkrete planer om videreføringer, men det vil bli overført til LHL sentralt et ferdig konsept for antirøykekampanje overfor ungdomsskolene. Likeså er det signalisert et konsept for ungdom med astma i maritimt miljø under pollenperioden. Dessuten vil Fysioterapitjenesten som ble skapt av prosjektet fungere videre, det sosiale nettverk vil fortsette og resultatene fra kursene i hjerte/lungeredning vil ha varig virkning.

 

Last ned sluttrapport