Hopp direkte til innhold

Flerkulturelt nettverk og trim (2008)

Prosjektet ønsket å gi befolkningen i Sør-Varanger et godt tilbud innenfor fysisk aktivitet og tilhørighet.

Prosjektleder: May Torild Karikoski, LHL Sør-Varanger

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2009.

Sør-Varanger har en nokså sammensatt befolkning, med samisk, finsk og norsk bakgrunn. I senere tid har det også kommet mange russere. LHL Sør-Varanger ønsket å gi befolkningen et variert tilbud innen fysisk aktivitet. Samtidig ønsket de å legge til rette for å inkludere ulike grupper, og spre informasjon på ulike språk.

Gjennomføring

Prosjektmidlene ble brukt til innkjøp av trimapparter, og flere medlemmer i laget har gjennomført instruktørkurs. LHL-trimsenter ble offisielt åpnet i november 2009.

For å nå ut til nye landsmenn, her i første rekke fra Russland, samt også den samiske og finskættede befolkningen med informasjon om hvilke tilbud laget har, ble det produsert brosjyrer på samisk, finsk og russisk. Dette har vist seg å være svært vellykket. Både på vanntrim og trimrom er det nå en god gruppe russere som er mobilisert via brosjyrene.

Sluttrapporten fra Flerkulturelt nettverk og trim kan du laste ned her. I rapporten ligger også kopi av brosjyren på ulike språk.