Hopp direkte til innhold

Frem fra glemselen (2007)

Bilde av Lars Hauge, Harry og Bjørg Bruu fra LHL Grorud
Lars Hauge, Harry og Bjørg Bruu fra LHL Grorud.

Prosjektet skal skape engasjement og mer livsglede hos mennesker med demens og andre beboere på ulike eldresentre og sykehjem.

Prosjektleder: Lars S. Hauge og LHL Grorud

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2008 - 2010.

Bakgrunn

LHL har gjennom sin visjon satt seg mål om å bidra til større livsglede, meningsfullt liv og solidaritet. Denne verdiplattformen er gjeldende for alle organisasjonens ledd. ”Frem fra glemselen” hadde som mål å skape et tilbud for de mange eldre beboerne i bydel Grorud i Oslo.

Gjennomføring

Verktøyet er å bruke gamle sanger og tekster som de eldre kjenner fra livet sitt tidligere. Frivillige skal bidra med musikk og være tilstede for samtaler.

Prosjektet la også opp til at frivillige prosjektmedarbeidere skulle delta med sine ressurser sammen med ansatte på institusjonene. De frivillige skulle arrangere jevnlige samlingstunder og øve på sanger som ble presentert. LHL Grorud skulle drive prosjektet. Som prosjektleder med ansvar for den kunstneriske gjennomføringen, engasjerte LHL Grorud utøvende kulturformidler, Lars S. Hauge. Sykehjemmene Rødtvedt, Stovnerskogen  og Ammerudlunden ble plukket til å delta i prosjektet. I alt ble det gjennomført 27 besøk på de tre sykehjemmene, fordelt på tre besøk hvert sted i halvåret.

Prosjektleder ønsket en formidlingsform der beboerne skulle være aktive deltakere, til forskjell fra konsertformen. Han ville ha en allsangform der deltakerne ble plassert i kinooppsett, med mulighet for øyenkontakt mellom utøvere og deltakere. Alle sangtekster ble vist i stor skrift på skjerm. Repertoaret skulle være sanger som flesteparten av de eldre kjente fra før.

Resultat

Prosjektet ble gjennomført slik prosjektleder ønsket, og tilbakemeldingene fra institusjonene har vært udelt positive. Imidlertid viste det seg å være vanskelig å rekruttere frivillige medarbeidere, utover en trofast kjerne fra LHL Grorud som deltok sammen med prosjektleder.

Videreføring

Håpet er at institusjonene viderefører intensjonene i ”Frem fra glemselen” med egne krefter.

 

Last ned sluttrapport