Hopp direkte til innhold

Frisk som en fisk – hva nå? (2007)

Prosjektet skal kartlegge lokale treningstilbud, slik at de som har deltatt på rehabiliteringsopphold kan fortsette egentrening på hjemstedet.

Prosjektleder: Grethe Bjerke Frank, Feiringklinikken

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2008-2010.

Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst (RS) har gjennomført prosjektet ”Frisk som en fisk – hva nå? – Tilbud og trening lokalt”. Dette er et kartleggingsprosjekt, med mål om å synliggjøre hvilke trenings-/ aktivitetstilbud som finnes i kommunene i Helse Sør-Øst (HSØ).

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet var å møte en av utfordringene mange pasienter som har vært inne til et rehabiliteringsopphold møter, nemlig det å opprettholde gode vaner i forhold til fysisk aktivitet etter hjemkomsten. Det har også vært et ønske fra mange rehabiliteringsinstitusjoner og sykehus å få en oversikt over hvilke treningstilbud som finnes i pasientenes hjemkommuner, slik at helsepersonell på en bedre måte kan hjelpe pasienter å finne tilbud for trening/ fysisk aktivitet på hjemstedet.

Dette prosjektet har vært med på å bidra til å få en slik oversikt. Oversikten skal være med på å effektivisere og lette overgangen for pasienter fra spesialisthelsetjenesten til videre trening/rehabilitering i hjemkommunen, og er på den måten et viktig bidrag i forhold til Samhandlingsreformen.

Gjennomføring

Arbeidsmetoden i prosjektet har vært å igangsette en prosess i alle kommunene i HSØ der kommunene kartlegger hvilke treningstilbud som finnes i egen kommune, og på bakgrunn av kartleggingen lage en aktivitetsoversikt som legges ut på kommunens hjemmeside.

Resultat og videreføring

En aktivitetsoversikt som ligger på kommunens hjemmeside gjør det enklere å finne lokale tilbud for trening/ fysisk aktivitet, både for pasienter og ansatte ved rehabiliteringsinstitusjoner og sykehus. I tillegg vil det være et nyttig verktøy for fastleger og annet helsepersonell i kommunene, og ikke minst for kommunenes egne innbyggere. Mange kommuner har gjennom prosjektet utviklet en aktivitetsoversikt på sin hjemmeside. Linkene til disse aktivitetsoversiktene, samt lenker til annen informasjon om aktiviteter/treningstilbud i kommunene, er samlet i ”Nettportal for lokale aktivitetstilbud” på www.hjerterehab.no.

For at nettportalen skal fortsette å være et oppdatert verktøy som kan benyttes også etter avsluttet prosjektperiode, vil RS forsette å holde kontakt med kommunene og holde nettportalen oppdatert.

 

Last ned sluttrapport