Hopp direkte til innhold

Full klaff (2005)

Det skal produseres en informasjons-DVD for pasienter som skal til utredning og behandling ved Feiringklinikken.

Prosjektleder: Rasmus Moer, Feiringklinikken

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2006-2007.

Bakgrunn

Prosjektet ”Full klaff” er gjennomført på ett år og kom i stand som et resultat av et annet  LHL prosjekt ”Kvinnehjerter på ville veier”, som også er finansiert gjennom midler fra Stiftelsen Helse og rehabilitering. I det prosjektet var det også produsert en informasjonsfilm til målgruppen, kvinner med hjertesykdom.

Kardiolog Rasmus Moer så muligheten for å produsere noe tilsvarende hvor målgruppen er både kvinner og menn med hjertesykdom. Hovedvekten skulle være på ulike typer behandling og utredning. Det skulle også gis en enkel fremstilling om hvordan og hvorfor hjertesykdom utvikler seg. Produsent og regissør Eli Gunnvor Grønsdal, fra produksjonsselskapet Informatica, utviklet en prosjeksøknad på bakgrunn av kunnskap og erfaring hos kardiolog Rasmus Moer.

Gjennomføring

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Feiringklinikken som er drevet og eid av LHL og produksjonsselskapet Informatica, ved Eli Gunnvor Grønsdal.
Feiringklinikken utreder og behandler årlig rundt 4000 hjertepasienter fra hele landet.

I filmen deltar fire pasienter. Alle de forespurte pasientene sa seg villige til å delta. Noen av de ansatte på Feiringklinikken deltok som statister. I forkant av opptak ble det gjennomført flere planleggingsmøter hvor innhold, metode og videre opptak ble diskutert.

I filmen vises det klipp fra pasienten ankommer og til utskrivningssamtale med lege. Det brukes også animasjon slik at pasienten lettere kan forstå hva som foregår. Produksjonene ble gjennomført uten nevneverdige problemer.

Videreføring

Feiringklinikken viser filmen på sitt interne fjernsynsnett. Den foreligger også på DVD og blir brukt i undervisning.

 

Last ned sluttrapport