Hopp direkte til innhold

Gammelosen badeanlegg (2010)

Bilde av anleggsarbeidet.
En 47 meter lang rullestolbane i betong var ett av målene til prosjektet.

Prosjektet hadde som mål å etablere en attraktiv badeplass er tilrettelagt slik at den kan brukes av bevegelseshemmede.

Prosjektleder: Hans Kringstad

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2011.

Bakgrunn

Gammelosen er en saltvannslagune inntil tettbebyggelsen på Orkanger i Sør Trøndelag. Området omfatter ca 2,5 km tursti som omkranser ei stor avskjermet bukt. Her er det etablert badeplasser og rasteplasser med grillsteder, utlån av kanoer og kajakker samt ei hinderløype. Orkanger Velforening og grunneier Orkdal kommune har samarbeidet om utvikling av området siden 2004.

Fra flere hold ble det etterlyst tiltak for å tilrettelegge en av badeplassene for personer med nedsatt funksjonsevne. I samarbeid med LHL planla derfor Orkanger Vel å utvikle badeanlegget.

Mål

Prosjektet har hatt som mål å gjøre tilbudene i Gammelosen attraktive for absolutt alle grupper av befolkningen. For å nå målet var det nødvendig å bygge et tilpasset badeanlegg ved en av strendene.

Gjennomføring

En av badeplassene i Gammelosen er gjort tilgjengelig for alle, uansett funksjonsevne. Det har skjedd ved tre tiltak: En rullestolbane i betong er anlagt fra turstien og ut i sjøen i en lengde av 47 meter. Det er bygd en 21 meter lang soltribune i vegfylling over rullestolbanen. Øverste nivå er gjort tilgjengelig med rullestol direkte fra en gang- og sykkelbane.

I tillegg er det lagt fast dekke i et sammenhengende område mellom parkeringsplass, handikap-toalett, soltribunen og rullestolbanen. Rullestolbanen er bygd med ferdigproduserte elementer i betong. Dette viste seg å være et godt valg framfor å støpe på dugnad delvis under flomålet.

Også soltribunen består delvis av forhåndsproduserte takstoler, laget på mål. Likevel er det lagt ned en stor dugnadsinnsats. Det har vært av stor betydning at vi hadde faglært ledelse av arbeidet. Budsjettoverskridelsen på 40 000 kroner er dekket av Orkanger Vel.

Videre planer

Anlegget legger til rette for sjøbad, solbad, fiske, padling og andre vannaktiviteter for funksjonshemmede. Velforeninga vil samarbeide med kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne for å gjøre anlegget optimalt tilpasset.

Les om prosjektet i Avisa Sør-Trøndelag.

 

Last ned sluttrapport