Hopp direkte til innhold

Helse for eldre innvandrere (2005)

Initiativ fra Norsk Pakistansk Eldreforening for å sette i gang ulike aktiviteter for de første pakistanske innvandrerne som kom til Norge.

Prosjektleder: Faiz Ahmad

Status: Pågående

Varighet: 2006 - 2007

Disse er i dag preget av sykdom og nedsatt livskvalitet. Prosjektet skal skape tilbud om fysisk aktivitet, om kunnskapsformidling av helsespørsmål og om turer i Oslos nærmiljø.

Bakgrunn

4-5 000 pakistanske innvandrere er over 50 år. De har høy forekomst av diabetes og hjerte-lungesykdom. Også en rekke andre diagnoser forekommer. Mange kvinner har hepatitt B.

Mange av innvandrerne har mistet en del av selvbildet og livskvaliteten. Disse menneskene har hatt et meget tøft liv i 30-35 år. De har mellom annet levd med sosial ulikhet, språkvanskeligheter, isolert miljø og uten fritidsaktiviteter.

Å komme til Norge har vært en kulturell revolusjon i livet deres. Det har også medført nye og mer usunne leve- og kostvaner. De er i tillegg lite fysisk aktive etter at de forlot Pakistan som unge. Da var mange av dem fysisk aktive bønder. Etter at de kom til Norge, jobbet de mye og hadde lange arbeidsdager. De var ikke opplagt til fysisk aktivitet utover det jobben krevde av ofte ensidige belastninger.

Mange eldre innvandrere trenger hjelp til å få et rikere liv.

Pakistansk Norsk Eldreforening (NPEF) har 110 medlemmer. Oslo kommune har skaffet lokale (Grønland Eldresenter), men gir ingen økonomisk støtte. Hittil er foreningen NPEF) drevet med selvhjelp. Foreningen ville lage et prosjekt for informere og skape aktivitet.

Mål

Bidra til at eldre og syke får informasjon om lunge-, hjerte- og karsykdommer, diabetes og hepatitt B. Bidra til at brukerne får helsefremmende , trivselsfremmende og inspirerende opplevelser.

Målgruppe

Eldre og syke med innvandrerbakgrunn.

Gjennomføring

Prosjektet ble gjennomført med i alt 19 arrangement, med tema fra foredrag om sykdom og trygderetter til grillfester og 17. maifeiring. I starten kom det ca 30 deltakere, de siste gangene kom det bortimot 100 stykker.

Det kom flest menn på samlingene. Sannsynligvis skyldtes det at reglene i det pakistanske samfunnet ikke tillater at kvinner deltar i forsamlinger med fremmede menn. Noen kvinner kom likevel.

Gruppen vil prøve å fortsette møtene selv om prosjektet er slutt.

 

Last ned sluttrapport