Hopp direkte til innhold

Helsebot over lyng og hei (2012)

bilde av samlingsplass med grillplass og gapahuk
Samlingsplass med grillplass og gapahuk for turgjengere og lavterskelaktiviteter.

Et prosjekt til bedring av folkehelsen ved å legge til rette for lavterskelaktivitet i bydelen Tueneset i Ålesund.

Prosjektleder: Børre Thorsen, LHL Ålesund, Sula, Giske og Skarbøvik IF.

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2013

Det naturskjønne og bynære området Tueneset i bydelen Skarbøvik i Ålesund er et populært område som lenge har vært utilgjengelig for mange grupper av kronisk syke og funksjonshemmede og eldre med bevegelsesvansker. Store deler av turveiene og stiene har vært gjengrodde og dekket av overflatevann.

Samarbeidspartnerne i dette prosjektet, LHL Ålesund, Sula og Giske og fotballgruppa i Skarbøvik Idrettsforening ønsket derfor å utbedre turveiene og stiene i deler av området for å gi disse gruppene mulighet til å oppleve naturen, ta del i kulturopplevelser og ulike organiserte og uorganiserte lavterskelaktiviteter. Prosjektet hadde også som mål å etablere møte- og hvileplasser langs stiene, skape en samlingsplass med grillplass og gapahuk som turgjengere kunne benytte samt få i gang lavterskelaktiviteter. 

Gjennomføring

Tillatelse til å gjøre utbedringer og sette i gang byggeaktivitet i området ble innhentet fra grunneier Ålesund kommune. I løpet av 2 og 3 kvartal 2013 ble stier klopplagt, turveier kultet, grøftet, drenert, forhøyet og pålagt nytt og komprimert dekke. Benker og bord ble utplassert, og på samlingsplassen i området ble det bygget en grillplass og en gapahuk i laftet tømmer med 40 sitteplasser.  Lag og foreninger har kommet i gang med ulike kultur- og trimaktiviteter i området. Prosjektet har fått bred omtale i lokalpressen og kan vise til at et høyt antall brukere har tatt området og fasilitetene som er bygget i bruk.  Prosjektet har bidratt til å styrke en bydel som i utgangspunktet hadde få tilbud og har vært en faktor i byutviklingen.

Bilde av åpningen av samlingsplassen og servering av bålkaffe.Store og små stortrives på den nye møteplassen i Tueneset.

Videreføring

Organisasjonene som har samarbeidet om prosjektet har lært mye om og av hverandre og vil fortsette samarbeidet. Dette vil blant annet skje gjennom et nytt prosjekt i 2014 - “Østenfor sol og vestenfor måne” – også dette finansiert med midler fra ExtraStiftelsen.  Dette prosjektet skal utbedre flere stier på Tueneset og sørge for at det blir en sammenhengende stiforbindelse fra øst til vest i området. Samarbeidsorganisasjonene vil også etablere et fond som skal ivareta utbedringer og vedlikehold i området. Det vil også bli etablert dialog med organisasjoner i målgruppen gjennom et brukerforum. Dette med tanke på å utvikle og imøtekomme brukernes ønsker om kulturarrangement og lavterskelaktiviteter, og for å sikre at de får et eierskap til området.

 

Last ned sluttrapport