Hopp direkte til innhold

Helsemotivasjon på hjul (2008)

Bilde av minibussen.
Minibussen er tilpasset brukernes behov, og har blant annet har plass til rullestoler.

LHL Os ønsket å etablere en transporttjeneste for folk som har vanskelig for å ta seg fram på egen hånd. Målet var å legge til rette for at den enkelte kunne bli mer aktiv i hverdagen.

Prosjektleder: Svein Otto Olsen, LHL Os

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2009 - 2010.

LHL Os hadde skaffet seg oversikt over at mer enn 1000 personer i kommunen hadde et handicap. Laget hadde også registrert at mange av disse hadde problemer med å ta seg fram til møter, sosiale aktiviteter, trim, frisør og lignende. Det var bakgrunnen for lagets søknad om Extramidler til kjøp av minibuss og organisering av en transporttjeneste for folk som av ulike årsaker ikke kommer seg fram på egenhånd.

Gjennomføring

Med 593 000 Extra-kroner på konto gikk laget til innkjøp av en 12 seters minibuss som ble bemannet med frivillige, både sjåfører og hjelpesmenn. Omtrent samtidig ble regelverket for sertifikater for minibuss endret. Det gjorde at det ville bli svært dyrt å skaffe mange sjåfører fullverdig sertifikat.

Utpå våren 2009, omtrent da alt var klart til oppstart, dukket det opp tekniske problemer med bussen. De viste seg vanskelige både å finne og reparere. Hele 2010 var bilen ut og inn av verksted, før den på nyåret 2011 ble erklært frisk. I mellomtiden hadde LHL Os drevet en midlertidig tjeneste ved hjelp av privatbiler.

Videreføring

LHL Os har et tett samarbeid med Os kommune om prosjektet. En ansatt i kommunen tar imot bestilling på telefon og gir beskjed til laget via e-post. For å sikre tilgang på kvalifiserte sjåfører, har laget knyttet til seg yrkessjåfører som stiller opp på sin fritid.

LHL Os presiserer at deres buss ikke skal konkurrere med transportnæringen. De skal tilrettelegge en tilbringertjeneste for de som trenger noe spesielt. Bussen har både plass til rullestoler og alminnelige seter. Mange har lang vei til eksisterende kollektivtilbud, og tilbudet er ofte ikke tilpasset behovet brukerne har. LHL Os tilbyr en fleksibel transport tilpasset brukernes økonomi.

 

Last ned sluttrapport