Hopp direkte til innhold

”HELT” (2008)

Et lavterskeltilbud til mennesker med sykelig overvekt i Molde kommune.

Prosjektleder: Runhild Hauffen

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2009 - 2011. 

Prosjektet HELT (Hverdagsaktivitet, Endring, Livsstil, Trivsel) ble opprettet i 2009. Dette skulle være et kommunalt lavterskeltilbud til mennesker med sykelig overvekt i Molde kommune. Overvekt og fedme er en betydelig helseutfordring i Norge, og oppbyggingen av kommunale tilbud er nødvendig for å forebygge overvekt.

Målsettingene for prosjektet

  1. Deltagerne oppnår varig endring i kost- og aktivitetsvaner.
  2. Forebygge alvorlige følgetilstander til overvekt, som eksempel høyt blodtrykk og diabetes.
  3. Gi økt kunnskap om kosthold og helsegevinsten ved meningsfull aktivitet.
  4. Forebygge generelt inaktivitet; nedsatt yrkesaktivitet, sosial isolasjon og fremme økt selvfølelse og identitet.
  5. Gi positive opplevelser ved bruk av kroppen i aktivitet, og gi innblikk i de ulike mulighetene og aktivitetene som finnes i Molde og omegn.
  6. Opprette selvhjelpsgrupper.

16 deltakere ble valgt ut til å delta. Vi hadde gruppemøter annenhver uke med ulike tema, som eksempel kostholdskurs/matlaging, fothelse, endringsprosessen og trening i teori og praksis. Trening i gruppe og utprøving av ulike aktiviteter to ganger hver uke det første året, og færre møter og trening det andre året. Brukermedvirkning var et viktig prinsipp i prosjektet.

Resultatvurderingen omhandler 10 av de 16 deltakerne som ble med i prosjektet. Det er noe usikkert om resultatet for målsetting 1. og 2. kan sies å være oppnådd. Resultatet for de andre målsettingene må derimot sies å være oppnådd i betydelig grad. Både ledere og deltakere har økt kunnskap og erfaring innen overvektsproblematikken, og noen av oss viderefører dette til andre tilbud som omhandler samme tema.

I Molde kommune vil vi gi tilbud til overvektige på flere nivå i en Frisklivssentral, som er under utvikling, og starter opp i første halvdel av 2012.

Last ned sluttrapporten fra "HELT".