Hopp direkte til innhold

Hjertebank-trening i trygge omgivelser (2011)

Et samarbeid mellom LHL Hitra og Hitra kommune om å etablere et trenings- og aktivitetstilbud for hjerte- og lungesyke på Hitra.

Prosjektleder: Ragnhild Reitan, LHL Hitra

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2012 - 2013.

Da Hitra kommune lanserte planer om å bygge et livsstil- og folkehelsesenter ønsket LHL Hitra et samarbeid med kommunen om å skape et trenings- og aktivitetstilbud for hjerte- og lungesyke i den medisinske treningsklinikken som var planlagt i dette senteret. Dette ble også målet for prosjekt “Hjertebank”.  LHL Hitra har i mange år drevet ulike likemannsaktiviteter rundt på Hitra, men ønsket i tillegg plass for trenings- og samtalegrupper i treningsklinikken “Hjertebank”.  Dette for å gjøre det lettere å motivere til trening og for å bidra til kontinuitet og stabilitet i likemannsgruppene.

For å forhindre at hjerte- og lungesyke overlates til seg selv og opplever angst og usikkerhet i hverdagen ønsket LHL Hitra i tillegg et større engasjement fra helsetjenesten med tanke på oppfølging av denne gruppen. Det var derfor ønskelig med individuelt tilpassede treningstilbud og gruppeaktivitet ledet av helsepersonell og likemenn.  

Gjennomføring

Uforutsette hendelser gjorde at det planlagte senteret ikke ble bygget i prosjektperioden. Man måtte finne midlertidige lokaler og kom dermed sent i gang med trening og aktiviteter. Prosjektet har gått til anskaffelse av treningsutstyr og materiell, og har basert treningsopplegget på metoder utviklet ved treningsklinikken ved St. Olav Hospital, Østmarka. Deltakerne henvises til individuelle treningsopplegg, men deltar også i gruppetreninger.

Det er satt i gang tilbud om kostholdsveiledning og røykeavvenning. Det er det også etablert sirkeltrening og hjerte- og lungetrimgruppe i regi av LHL Hitra. Prosjektet er markedsført gjennom brosjyre og omtale i lokale medier.

Resultat og videreføring

Resultatet av prosjektet må sees i lys av at mye tid og ressurser gikk med til å finne midlertidige lokaler samt følge opp prosessen med nybygget. Prosjektet sier seg likevel fornøyd med resultatene som er oppnådd i det man har lyktes med å etablere seg i midlertidig lokale, blitt enige om aktiviteter, kjøpt inn treningsutstyr og materiell, og fått i gang likemannsledet treningsaktivitet. Helsetjenesten er flinkere til å henvise pasienter til treningsklinikken, og vi har hatt god oppslutning om aktivitetene.

Prosjektet har høstet verdifulle erfaringer når det gjelder samhandling mellom frivillighet og kommunal virksomhet. LHL Hitra vil videreføre de likemannsorganiserte aktivitetene, og vil sette i gang flere hvis det viser seg å være behov for det. Hitra kommune vil stå ansvarlig for driften av treningsklinikken og sørge for at det helsefaglige tilbudet der videreføres.

 

Last ned sluttrapport