Hopp direkte til innhold

Hjerter i lyst og nød (2004)

Prosjektet skal bidra til større åpenhet rundt temaet seksualitet og samliv for hjertesyke.

Prosjektleder: Kristina Forsberg

Status: Avsluttet

Varighet: 2005 - 2008

Spørsmål om sex & samliv er like viktig som fysisk mestring og kostholdsveiledning for hjertesyke. Det skal være like naturlig å bruke faglig kompetanse om spørsmål kring seksualitet, som det er å bruke en fysioterapeut eller en ernæringsfysiolog i helhetlig hjerterehabilitering.  Hvis man gjør det naturlig, blir det naturlig.

Dette prosjektet har hatt fokus på seksualitet og samliv blant mennesker med medfødt eller ervervet hjertesykdom. Formålet med prosjektet har vært å utarbeide gode strategier og tiltak for rehabilitering av mennesker med hjertesykdom, og å forebygge psykososiale problemer. Prosjektet har valgt å sette fokus på seksualitet og samliv for å integrere temaet i helsetjenesten på lik linje med de andre tema. Vi visste lite om problemene som knytter seg til seksualitet og samliv i gruppen.  Hvor store er problemene, og hva har de sammenheng med?

”Ingen har noensinne møtt meg eller snakket med meg om hvordan et samleie er når hele brystkassen har vært oppskjært. Er det farlig med sex, gjør det vondt?”
(mann 52 år)

 ”Etter mitt hjerteinfarkt bærer man på en stor redsel, alt forbinder jeg med døden. Bare tanken på å anstrenge seg i et samleie fører til at man trur man dør. Redselen og følelsen sitter lenge i”. (kvinne 45 år)

Gjennomføring

Prosjektet har i samarbeid med Universitetet i Tromsø lagt til rette for en kartleggingsundersøkelse om seksualitet og samliv blant hjertesyke (2004/2005). Med utgangspunkt i undersøkelsen ble det gjennomført seminar for hjertesyke og for helsepersonell med tema sex & samliv ved hjertesykdom.

Resultatene fra undersøkelsen om sex og samliv blant hjertesyke viser at en av fire pasienter har erfart alvorlige seksuelle problemer. Seksuelle problemer ser ut til å være om lag dobbelt så utbredt blant hjertesyke som i normalbefolkningen.

Fra seminarene med hjertesyke og partnere kan vi konkludere med at seksualitet og samliv ikke dreier seg så mye om samleie. Det er ord som samspill, samarbeid, og samtale som blir sentrale. Helsepersonell mener at bedre kunnskap bidrar til å ufarliggjøre teamet, og når det kommer på dagsorden og settes i system, blir det tydeligere for alle hvor viktig temaet er for pasienten og partneren.

Resultat

Prosjektet resulterte i 2 brosjyrer om temaet: En pasientrettet og en mer omfattende beregnet på helsepersonell. Pasientbrosjyren er tilgjengelig i LHLs nettbutikk. Brosjyren for helsepersonell kommer i revidert utgave høsten 2014.

Les brosjyren på nett

 

Last ned sluttrapport