Hopp direkte til innhold

Hjerterytmer på ville veier (2009)

Mål for dette prosjektet er å hjelpe mennesker med arytmi til å mestre hverdagen bedre og redusere angst og uro. Dessuten avlaste sykehuspersonell for besvarelse av en del allmenne spørsmål.

Prosjektleder: Liv Hopen

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2010. 

Prosjektet har vært et samarbeid mellom prosjektlederen, Liv Hopen og pedagog og billedkunstner Karin Køltzov. De har begge lang erfaring med arytmier og atrieflimmer. Konkret ble det skrevet en bok for pasienter med hjertearytmi. Boken presenterer personlige pasientberetninger og forenklet aktuelt fagstoff. Den ble ferdig i løpet av 2010, og er nå allerede kommet i nytt og revidert opplag.

Liv Hopen har vært prosjektleder for bevilgning fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering til 1. utgave. Karin Køltzow har vært prosjektleder for bokens oppbygging, språkdrakt og utforming, begge utgaver. Køltzow har hatt ansvar for utvidelsene i 2. utgave. "

Boken har fått tittel: HJERTEBANK OG HJERTEKLAPP, og kan bestilles på www.hjerterytmer.no

Last ned sluttrapporten her.