Hopp direkte til innhold

I samme båt (2008)

Bilde av trimdans ute på torget.
Likemannsaktiviteter på torget.

Prosjektet skulle lage en brosjyre for å synliggjøre likemannstilbudet i frivillige organisasjoner i Lenvik kommune og Senjakommunene.

Prosjektleder: Solfrid N. Hafstad, LHL Finnsnes og omegn

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2009 - 2010.

Opprinnelig var dette tenkt som en brosjyre som viste tilbudet i LHL Finnsnes og omegn og LHL Nordre Berg. Disse lagene ønsket å vise likemannstilbudet de har til hjerte- og lungesyke, pårørende og andre med behov for rehabilitering, samt ansatte i helsetjenesten.

Gjennomføring

Underveis ble det klart at brosjyren burde dekke tilbudet fra alle frivillige organisasjoner i området, og andre organisasjoner ble invitert med. LHLs definisjon av likemannsarbeid som også inkluderer trimaktivitet ble valgt. I alt seks foreninger ble med i brosjyren med sine tilbud:

LHL Finnsnes og omegn, LHL Nordre Berg, Senjahopen Helselag, Finnsnes og Omegn Revmatikerforbund, Midt-troms lokallag av Norges Fibromyalgiforbund og NFU Senja (Norsk Forbund for Utviklingshemmede).

Bilde av representanter med brosjyren "I samme båt"Stolte representanter med brosjyren "I samme båt"

"I samme båt"

Brosjyren "I samme båt" med undertittel "Rehabilitering gjennom likemannsarbeid" ble først trykket i 3000 eks og er siden revidert og trykketr i 1000 eks. Den er distribuert til Koordinerende enhet for rehabilitering i Helse Nord, kommunehelsetjenestene, legekontorer, rehabiliteringsinstitusjoner, NAV-kontorene samt deltagende brukerorganisasjoner. Brosjyren ble også sendt elektronisk til kommunene.

Intensjonen er at brosjyren skal oppdateres årlig.

Last ned brosjyren her.

 

Last ned sluttrapport