Hopp direkte til innhold

Informasjons-DVD for lungesyke (2009)

Prosjektet har laget en DVD med informasjon om lungesykdom for lungesyke og deres pårørende. Målet er å nå ut til lungesyke og deres pårørende over hele landet med informasjon om lungesykdom.

Prosjektleder: Per Westli

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2010. 

Når man får en kronisk lungesykdom, kols eller astma, er det mye man lurer på, og mange føler de får ikke svar på alt hos primærlegen sin. LHL Hedmark har i mange år holdt informasjonskurs for lungesyke og deres pårørende i samarbeid med Glittreklinikken. De ønsket at flere skulle kunne få del i denne informasjonen, og søkte om Extramidler til å produsere en informasjons-DVD.

Gjennomføring

Et filmselskap ble engasjert. LHL Hedmark, filmselskapet og Glittreklinikken kom i fellesskap fram til hvordan DVD-en kunne bygges opp. En forutsetning var at man ikke behøvde å se hele DVD-en for å få den informasjonen man ønsket. Glittreklinikken plukket personer til å forelese, og disse skrev selv sine manus. Alle manus ble godkjent av overlege Anne Nordlund.

Så fulgte en periode med opptak, redigering, godkjenning og endringer. I siste omgang ble det hele godkjent av Glittreklinikken.

DVD-en koster kr 200,- + porto og bestilles fra LHL Hedmark:

LHL Hedmark, Postboks 40, 2341 Løten, eller e-post: lhl.hedmark@lhl.no

 

Last ned sluttrapport