Hopp direkte til innhold

Kols – se muligheter – oppleve mestring (2013)

Samhandling med fokus på å etablere lokale kolsgrupper for trening og samtale på Karmøy.

Prosjektleder: Kirsten Gunderstad

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2014.

På Karmøy er det i dag om lag 20 personer med diagnosen kols, men på grunn av manglende diagnostisering kan tallet være atskillig høyere. Dette prosjektet skal etablere et samarbeid mellom LHL Midt-Karmøy og fysio- og ergoterapitjenesten i Karmøy. Målet er å etablere et gruppetreningstilbud som følger opp deltakere fra kolskursene, slik at det kan etableres en eller flere selvdrevne kolsgrupper på Karmøy.