Hopp direkte til innhold

Lungenes arbeidssituasjon ved overvekt (2010)

Mange overvektige sliter med luftveisproblemer i tillegg til andre påkjenninger. Målet for dette prosjektet er å måle effekten av vektreduksjon og behandling på luftveisproblematikk ved sykelig overvekt.

Prosjektleder: Finn Wammer

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2011 - 2013.

For overvektige har kols/astma ofte en hissig og invalidiserende utvikling. Svært mange har også Pickvicks syndrom (obstruktiv søvnapné) som forverrer situasjonen og gir økt risiko for hjerte-/karsykdom, diabetes og psykiske belastninger.

Dette prosjektet foregår ved Muritunet – Senter for Meistring og Rehabilitering, som er den største institusjonen innen privat rehabilitering på Nordvestlandet. Muritunet har spisskompetanse blant annet på overvekt og lungesykdommer.

Det overordna målet for prosjektet er å se om det opplegget Muritunet har for overvektige også reduserer lungeplager.