Hopp direkte til innhold

Nærmiljøkafeen (2006)

Prosjektet skulle etablere et møtested for personer med ulik alder og livssituasjon.

Prosjektleder: Axel Larsen, LHL Nordreisa

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2007 - 2008.

Her skal de kunne samles til felles aktiviteter av både sosial og faglig karakter. En skal særlig inkludere innvandrere og de som sitter hjemme, isolert og uten sosialt nettverk. Prosjektet skal medføre at alle blirinkludert og aktivisert. Økt livskvalitet er et viktig mål.

Det er etablert samarbeid med Nordresa kommune og fire frivillige lokale organisasjoner.

Bakgrunn

Ensomhet og isolasjon er etter hvert blitt et problem også på landsbygda. Kommunen manglet et treffsted på dagtid slik som eldresenter, frivillighetssentral o. l. Dette var bakgrunnen for at de fire lokallagene Nordreisa Røde Kors, Nordreisa Sanitetsforening, Mental Helse, Nordreisa og LHL Nordreisa gikk sammen om å opprette Nærmiljøkafeen. Målsettingen var å skape en uformell og trygg møteplass for personer med ulik bakgrunn og livssituasjon og med et innhold i samsvar med brukernes egne ønsker og behov.

Kulturelle og faglige innslag, bl.a. helseopplysning skulle inngå som en del av innholdet på møtene. Her skal de kunne samles til felles aktiviteter av både sosial og faglig karakter. En skal særlig inkludere innvandrere og de som sitter hjemme, isolert og uten sosialt nettverk. Prosjektet skal medføre at alle blir inkludert og aktivisert. Økt livskvalitet er et viktig mål.

Gjennomføring

Etter oppstart av prosjektet januar 2007 har Nærmiljøkafeen vært åpen 1. og 3. tirsdag hver måned  mellom kl. 11 og 14 (unntatt i sommerferien). På møtene har vi hatt innslag om kosthold, helseopplysning, kulturelle innslag og orienteringer fra lokale lag/foreninger og kommunen. Barnehager og skoler har vært innom og bidratt med opptreden og sang.

Som avslutning før sommerferien ble det arrangert dagsturer til Arnøya i 2007 og Nord-lenangen i 2008 med lokale guider. Det har også vært tilbud om trim i form av stavgang og innetrim.

Resultat

Nærmiljøkafeen er blitt svært populær blant eldre hjemmeboende og beboere i omsorgsboliger. Det møter opp folk fra alle deler av kommunen. Gjennomsnittlig besøkstall ligger på 34 personer pr. møtedag. De som kjører bil, tar ofte naboer og venner med seg. Også frivillige har vært behjelpelig med transport i nærområdet. Vi har møtt positiv velvilje fra kommunen, lag og foreninger og enkeltpersoner til å bidra med faglige og kulturelle innslag. Det har også gått greit å rekruttere frivillige til prosjektet.

Nærmiljøkafeen er lokalisert til LHL-senteret på Storslett. Med økonomisk støtte fra stift-elsen Helse- og Rehabilitering er tilgjengeligheten til lokalene forbedret i form av tilbygg  med garderobe, kontor og utvendig rullestolrampe. Kommunen og de fire lokallagene har i 2008 fått statlig tilskudd til opprettelse og drift av

Videreføring

Nærmiljøsentral lokalisert til LHL-senteret. Nærmiljøkafeen som prosjekt avsluttes i 2008, men videreføres som en fast ordning fra 2009 som et samarbeidstiltak mellom Nærmiljøsentralen og fire frivillige lokale organisasjoner.     

 

Last ned sluttrapport