Hopp direkte til innhold

Naturen for alle (2005)

Prosjektet skulle anlegge en rullestolsti og brygge slik at et naturområde utenfor Vardø blir tilgjengelig også for funksjonshemmede og kronisk syke.

Prosjektleder: Tom Olav Stavseth, Vardø kommune

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2006 - 2007.

Prosjektet var et samarbeid mellom LHL Vardø og Vardø kommune.
I 1989 ga Vardø kommune ei praktfull hytte til innbyggerne i kommunen til rekreasjon. Hytta ligger på fastlandet i Votteskaret som er et naturskjønt område med flere fiskevann, bærmyrer og et flott terreng til utfart. Området rundt hytta er regulert som rekreasjonsområde, men kunne bare brukes av funksjonsfriske. Rullestolbrukere og andre funksjonshemmede hadde ikke mulighet til å benytte området. Terrenget er kupert, og ei elv lager hindring for fremkomst.

Planen vår var å anlegge en rullestolvei fra Votteskarhytta, forbi det første vannet og til vann nummer to. Den skulle bli ca. 330 meter lang, gjennom litt kupert terreng, over en elv og ned til det andre vannet. Her er det mye fisk, og det ville passe godt for bevegelseshemmede å komme seg dit.

Gjennomføring

Med bakgrunn i innsendt prosjektbeskrivelse og budsjett fikk vi innvilget kr. 440 000,- i november 2005. Det ble avholdt 6 prosjektmøter i perioden. Til enkelte møter har representanter fra involverte parter vært invitert for informasjon og samtale. De involverte parter har vært LHL Vardø, Astma- og Allergiforeningen, Handikapforeningen, Reumatikerforeningen, Vardø kommune v/Helse- og sosialetaten og Teknisk etat. Anleggsarbeidet ble satt i gang 22. juni 2006.

Resultat

Det er nå anlagt 350 meter rullestolvei med 1,5 meters bredde. Det er bygget bru over elva, og ved vannet er det bygget kai med fiskeplasser. Både ved starten av stien og ved slutten er det satt opp vindskjermede grillplasser.

Underveis ble planene om båt i området skrinlagt. Det ville bli for komplisert å administrere utlån og vedlikehold/vinteroppbevaring, samt ansvaret rundt eventuelle ulykker kunne bli problematisk Anlegget ble åpnet av ordfører Rolf Mortensen i Vardø kommune den 31.08.2006.

Videreføring

Vardø kommune overtok anlegget fra denne dato. Etter åpningen kom det frem at det kunne være ønskelig at bevegelseshemmede kunne låne rullestol for å komme seg ut i stien. Istedenfor båt ble det vedtatt at man skulle gå til innkjøp av 2 rullestoler som skulle plasseres på Votteskarhytta. Disse er innkjøpt og kan lånes ut ved å henvende seg til Votteskarhyttas venner.

Det er også kjøpt inn skilt som forteller om hvem som har bekostet stien. Dette blir montert ved starten

 

Last ned sluttrapport