Hopp direkte til innhold

Ny livsstil - mat og trivsel (2005)

Bilde av Lars Gunnar Heggdalsvik og en kvinnelig kokk på kjøkkenet på Røros Rehabilitering.
Røros rehabiliteringssenter har mye kompetanse innen kosthold.

Kjøkkensjef Lars Gunnar Heggedalsvik på Røros Rehabiliteringssenter er opptatt av sunn mat. Prosjektet ”Ny livsstil – mat og trivsel” resulterte i kokebok med samme navn.

Prosjektleder: Lars Gunnar Heggedalsvik, Røros Rehabilitering

Status: Avsluttet

Varighet: 2006 - 2008

Bakgrunn

Ideen til prosjektet var et ønske fra LHL sentralt om å publisere en bok eller et informasjonshefte angående sunt kosthold og gode matvaner. Røros rehabiliteringssenter har mye kompetanse innen kosthold, og vi vet at kostholdet har betydning for utvikling av en rekke livsstilssykdommer. Vi ville gjennom dette prosjektet øke kunnskapen om og motivasjonen for et sunt kosthold, ved å gjøre det enklere for folk å endre livsstil. Under rehabilitering etter en kritisk sykdomstilstand er men gjerne motivert for å endre vaner.

Vi hadde to delmål:

  1. Øke kunnskapen blant kjøkkenpersonell, brukere av LHL og andre interesserte angående temaet.
  2. Utgi kokebok om sunn hverdagskost.

Gjennomføring

I hele LHL-gruppen er det etablert et kjøkkenforum bestående av kjøkkensjefene ved de forskjellige LHL-institusjonene og ernæringsfysiolog. Et hovedtema for kjøkkenforumet er å dele erfaring og utvikle bruken av ernæringsriktig mat og sunt kosthold. De diskuterer felles ernæringspolitikk/strategi og har kontakt med matvareprodusenter.

Ved Røros Rehabiliteringssenter er det etablert en ressursgruppe på kost/ernæring bestående av kjøkkensjef, klinisk ernæringsfysiolog, kokke og helse- og treningsterapeut. De har etablert faste møter hvor en tar opp aktuelle problemstillinger som måltidsrytmer og kosthold, med fokus på å finne frem til sunn og ernæringsriktig mat som rehabiliteringsdeltakerne også kan bruke når de kommer hjem.

Resultater

En kokebok om hverdagskost er laget med basisoppskrifter fra treningskjøkkenet. Her har brukerne bidratt med erfaringer fra egen hverdag.

Resultater/videre planer

Økt kunnskap om hvordan forenkle og formidle kunnskap om kost og ernæring. Det har blitt etablert et godt nettverk mellom fagfolk innen kost/ernæring i LHL-gruppen. Vi har erfart at det er nødvendig med opplæring om dette. Kokeboken er laget med tanke på at den enkelte skal kunne bruke den i egen hverdag.

Videreføring

Funnene gjennom prosjektet vil bli benyttet ved det videre arbeidet med deltakere på Røros Rehabiliteringssenter. Vi regner også med at de andre rehabiliteringsinstitusjonene i LHL-gruppen vil være interessert i boka.

Møteplassen for kjøkkensjefene fra LHL-institusjonene og ressursgruppen for kost/ernæring ved Røros Rehabiliteringssenter vil bli videreført.

Kokeboka kan bestilles på telefon: 72 40 95 00 eller e-post: roros.post@lhl-klinikkene.no

Last ned sluttrapport