Hopp direkte til innhold

Omgivelser i rehabilitering (2009)

Prosjektet bygger på miljøpsykologisk teori om at omgivelser med vegetasjon, eller elementer av natur, har beroligende eller restorativ effekt.

Prosjektleder: Grethe Patil

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2010 - 2011.

Prosjektet foregikk på Røros Rehabilitering. Målet er å forstå hvorledes de estetiske omgivelsene ved senteret generelt, og plantene inne spesielt, virker på deltakernes trivsel og helse.

Bakgrunn

Formålet med dette prosjektet var å få innsikt i hvilken betydning planter i innemiljø og utsikt kan ha for rehabiliteringsprosessen blant deltakere ved et rehabiliteringssenter.

Prosjektet er en oppfølging av en tidligere gjennomført spørreskjemaundersøkelse finansiert av ExtraStiftelsen; "Planter i rehabiliteringsmiljø". Denne viste at planter og utsikt til natur har betydning for egenrapportert trivsel og helse blant deltakere ved Røros rehabiliteringssenter.

Bakgrunnen for begge studiene er tidligere forskning og teori som viser til at natur og naturelementer kan ha helsebringende virkninger blant sårbare grupper. Mange pasientgrupper tilbys kurs på rehabiliteringssenter for å trene, få veiledning og styrke mestringsressurser etter alvorlig sykdom.

Gjennomføring

I dette prosjektet ønsket vi å forstå hvordan deltakerne opplever omgivelsene inne på et rehabiliteringssenter og om de opplever at naturelementer i omgivelsene virker inn på egen helse. Individuelle dybdeintervju og fokusgruppeintervju ble derfor gjennomført blant hjerte- og lungepasienter ved Røros rehabiliteringssenter.

Resultater

Analysene av intervjuene viste at naturelementer som vindusutsikt til natur og inneplanter kan ha en rekke positive virkninger på helse. For det første kan både planter og vindusutsikt forsterke fysisk aktivitet ved at de motiverer til å bevege seg for å se og oppleve dem. Pasientene fremhevet at det som ble verdsatt høyest ved interiøret var lunhet og åpenhet, noe plantene og vindusutsikten bidro til. Plantene synes ikke å ha betydning for opplevelsen av luftkvaliteten hverken positivt eller negativt.

Imidlertid var flere av pasientene opptatt av at planter og vindusutsikt fremmet det estetiske inntrykket av senteret og gjorde at det oppleves mer hjemmetrivelig. Videre hadde planter og vindusutsikt betydning for hvile og restitusjon. Resultatene diskuteres i lys av teori, og det vises hvordan naturelementer i interiøret kan bidra til å styrke mestringsressurser gjennom rehabiliteringsprosessen og dermed bidra til å bedre helsen.

Resultatene har relevans for utforming og innredning av helseinstitusjoner.

 

Last ned sluttrapport