Hopp direkte til innhold

Østenfor sol og vestenfor måne (2013)

Formålet med prosjektet er å utbedre stier fra øst til vest i et naturområde og skape lavterskelaktivitet for funksjonshemmede og kronisk syke.

Prosjektleder: Børre Thorsen

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2014.

Et samarbeidsprosjekt mellom LHL Ålesund og Sula, Giske og Skarbøvik Idrettsforening om å gjøre Tueneset friområde i Ålesund tilgjengelig for alle brukergrupper. Det er behov for å utbedre stier i området og lage en helhetlig stiforbindelse fra øst til vest.

Prosjektet er en en videreføring av prosjektet "Helsebot over lyng og hei", som de samme partene gjennomførte i 2013.