Hopp direkte til innhold

Pårørendekurs (2007)

Målet med prosjektet: Glittreklinikken skal gjennomføre god opplæring av pårørende til pasienter med kols som er på rehabiliteringsopphold.

Prosjektleder: Hilde Næss, Glittreklinikken

Status: Pågående

Varighet: 2008 - 2009

Gruppen mennesker som lever med kronisk sykdom er økende. I følge Landsforeningen for hjerte – og lungesyke (LHL) har vi i Norge rundt 2-300 000 personer med sykdommen kols. En utfordring for svært mange mennesker med kronisk sykdom og deres pårørende er hvordan mestre hverdagen og leve best mulig med sykdommen. Det å leve med en kronisk sykdom rammer også de pårørende. Selv om opplæring av pasienter og pårørende er en av sykehusenes fire hovedoppgaver (Lov om spesialisthelsetjeneste 2001), er pårørende til lungesyke med kols ikke prioritert i opplæringssammenheng. Vi er ikke kjent med at det finnes egne tilbud til pårørende til mennesker med kols i dag.

Mål

Prosjektets målsetting har vært todelt. Kursene skulle bidra til mestring av hverdagens utfordringer for deltagerne, og til at Glittreklinikken fikk erfaring og innspill til etablering av et fast tilbud til pårørende.

Gjennomføring

Opplæringstilbudet er utviklet og gjennomført ved Glittreklinikkens Lærings- og mestringssenter. Dette innebærer at brukere har vært med under hele prosessen i forhold til å planlegge, gjennomføre og evaluere tilbudet. Det ble gjennomført fire kurs i 2008 og to kurs våren 2009. To planlagte kurs høsten 2009 ble avlyst pga. svineinfluensa. 88 personer har deltatt på læringstilbud, 33 lungesyke og 55 pårørende.

Resultat

Tilbakemeldingene viser at opplæringstilbudet har dekket et behov/en etterspørsel. Tilbudet er godt evaluert, og er ikke spesielt kostbart.

Eksempler på tilbakemeldinger fra deltagerne er:

  • ”Større forståelse for hvordan den syke har det”,
  • ”Godt å se at det finnes flere i samme båt”,
  • ”Tro på bedre mestring av hverdagen”,
  •  ”Godt å kunne få snakke med andre i samme situasjon”.

Videreføring

Prosjektet ønsker at Glittreklinikken tar pårørende på alvor gjennom å følge opp de positive erfaringene som er gjort i prosjektet og legger til rette for fast etablering av læringstilbud for pårørende også i fortsettelsen.

 

Last ned sluttrapport