Hopp direkte til innhold

Rehabiliteringsnettverk 2 (2007)

Prosjektet for kompetanseheving og bedre samarbeid mellom kommunene, samt mellom kommunene og ansatte i spesialisthelsetjenesten.

Prosjektleder: Heidi Gløtta Kristiansen

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2008 - 2009.

Det skal bygges opp kvalitetssikrede systemer innen planlegging, pasientbehandling, kunnskapsutvikling og samhandling mellom linjene.

Fokuset på rehabilitering av eldre har vært for lite i HelseNorge, og dette resulterer i for lav kompetanse og lite samarbeid om de pasientene som trenger dette tilbudet. Behovet for en ”arena” hvor man kunne jobbe rundt denne problemstillingen var tilstede. Prosjektet 2007/3/0364 ”Rehabiliteringsnettverk 2” bygger på prosjektet 2006/3/0178 ”Rehabiliteringsnettverk”.

Rehabiliteringsnettverk Midt-Troms gjør en innsats for å forbedre forholdene til de som i dag er eldre og trenger rehabilitering. Dette ved å påvirke til styrket samarbeid innad i kommunene, mellom kommunene, mellom fagnivåene og med brukerorganisasjonene samt heving av kompetansenivået blant personalet i helsetjenestene i 10 Midt-Troms kommuner og for ansatte som jobber i de to spesialisthelsetjenestene Salangen HelseRehab og Områdegeriatrisk tjeneste for Midt-Troms.

Gjennomføring

Det er siden 2007 gjennomført et kompetanseprogram hvert år som er bygd på behov fra en kartlegging utført våren 2006 og kontinuerlige diskusjoner underveis med deltagerne i nettverket, i styringsgruppa og i referansegruppa.

Tiltakene i kompetanseprogrammene er fokusert rundt bruken av IKT som hjelpemidler for kompetanseheving og samhandling. Dette være seg forelesninger via videokonferanser, virtuelt fagnett, fellessamlinger med erfaringsdeling og diskusjoner, enkeltstående kurs og hospiteringsordninger i tillegg til samarbeid med brukerorganisasjoner på  ”fellessamlingsarenaen” samt i andre prosjekter.

Resultat

Fortløpende evalueringer av kompetanseprogrammet og dets organisering kan tyde på at dette er en fleksibel måte å drive kompetansehevende virksomhet i rurale strøk. Det å delta på tiltak i nettverket har også skaffet mange helsearbeidere innsikt i hva som finnes innenfor brukerorganisasjonenes likemannstilbud. De har også knyttet kontakter med andre kommuners representanter i nettverket og ansatte ved de nevnte spesialisthelsetjenester.

Den kommunale rehabiliteringsplanen som alle kommuner skulle ha på plass som et verktøy til daglig bruk på systemnivået for over 10 år siden, er kommet på bordet i flere av kommunene igjen og fokuset på dette fagområdet er bedret. Men potensialet er enda stort!

Videreføring

Av den grunn videreføres prosjektet i fast drift som et av nettverkene i den interkommunale kvalitetsutviklingsenheten for helse- og sosialtjenestene i Midt-Troms, LØKTA.

Det skal hvert år jobbes frem et kompetanseprogram som skal gjennomføres i nettverket hvor man fortsetter å fokusere på samhandlingen og kvalitetshevingen i helsetjenesten til de eldre rehabiliteringspasientene.

 

Last ned sluttrapport