Hopp direkte til innhold

Rullende livskvalitet (2006)

Bilde av den røde bussen med sløyfe og norske flagg.
Den 30. mai 2007 ble bussen overlevert Skjervøy Helsesenter.

Prosjektet går ut på å skape aktiviteter for funksjonshemmede og eldre i tilknytning til Skjervøy kommunes helsesenter.

Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2007 - 2008.

Skjervøy kommune bygde i 2000 et nytt helsesenter med 27 sykehjemsplasser fordelt på to avdelinger, sykehjemsavdeling og en skjermet enhet for demente. Helsesenteret ligger et stykke fra sentrum. Da det viste seg at det var vanskelig å bruke drosje til transport av rullestolbrukere ble det nedsatt en støttegruppe som startet innsamling av penger til å skaffe en buss for transport av rullestolbrukere og pasienter med rullator. Etter et års arbeid, tok de kontakt med LHL Skjervøy. Sammen etablerte vi ei prosjektgruppe som søkte Helse og Rehabilitering om midler til buss som var tilrettelagt for Helsesentrets behov.

Mål

Prosjektgruppas målsetting var å øke livskvalitet for pasientene på sykehjemmet, samt for hjemmeboende syke mennesker. Til dette trengtes en egnet buss som kunne frakte de ut på turer, transportere folk inn til sentrum. Slik kunne de delta på møter i lag og foreninger samt føle at de fortsatt deltok i samfunnet.

Gjennomføring

Prosjektgruppa sendte derfor søknad til HR via LHL pålydende kr 450.000,–. Resterende ca kr 230.000,– ville vi selv samle inn lokalt. Etter det første året kom det inn kr 100.000,–. Men enda manglet vi ca. kr 130.000,–. Da resultatet av tildelingen fra HR ble kjent og vi hadde fått det vi søkte om, var jubelen stor blant alle som var involvert i dette arbeidet. Vi gikk da ut i lokalnærradio, sendte ut nye "tiggerbrev” til bedrifter, lag og foreninger. Responsen var stor, og på en måned var det kommet inn så mye penger at vi den 21. desember 2006 kunne bestille bussen.

Bilde av rullestolrampen inn til bussen.Skjervøy-bussen bidrar til å opprettholde rullestolbrukeres mobilitet.

Resultat

Etter fire måneder leveringstid og en måned med ombygging og montering av tilleggsutstyr så kunne vi den 18. mai 2007 reise ned til Holmestrand og hente bussen og kjøre den nordover.

Den 30. mai 2007 ble bussen overlevert Skjervøy Helsesenter. På overleveringen møtte kommunens ordfører og helse og sosialsjef. Fra LHL nord i Tromsø kom også regionsjef Morten Pedersen. Aviser og nærradio var også tilstede. Helsesenteret hadde stelt i stand en fin seremoni med kaffe og kaker til alle pasientene og de fremmøtte. Mange lovord og blomster til de som hadde deltatt i prosjektet. Det ble også foretatt noen prøveturer med pasienter og syke- og hjelpepleiere.

 

Last ned sluttrapport